Utviklingen har så langt vært mest positiv. Planene for Føyka/Elvely så jeg tidligere på som en naturlig og positiv utvikling av sentrum.

Les også: Budstikka og Føyka på Facebook

Les også (+): Asker Skiklubb må avklare

Les også: Ett steg nærmere friområde på Drengsrud?

Kommunen mener behovet for flere boliger (først og fremst leiligheter) er stort. Så langt har jeg vært for utbyggingen.

Men med tanke på fremtiden og de som skal leve i Asker de neste 100 årene, burde man tenke seg om.

Hva er Asker sentrums viktigste aktiva for menneskene som bor i kommunen?

1. Lokaliseringen av toget noenlunde midt i sentrum gjør reise med tog enkelt til og fra arbeid eller til øvrige reisemål.

2. Et samlet og trivelig handelssentrum med de fleste tilbud vi trenger innen rekkevidde både med bil og til fots. Med tanke på videre utbygging av Høn og utnyttelse av toget og handelssentrum er det antagelig behov for flere parkeringsplasser, ikke færre som det ligger i planene.

3. Føyka som tumleplass for både organisert og uorganisert idrett/fritid er antagelig Askers største aktivum for fremtidens beboere i sentrumsområdet.

Med utbygging på Høn burde Føyka som grøntareal og idrettsområde bevares og utvikles for fremtidens beboere i Asker sentrumsområde. Ikke bare fotballbanen som er tilrettelagt for elitelaget.

Spør de unge om de ønsker boliger på Føyka eller et utviklet grøntareal og idrettsområde?

Bevar og utvikle Føyka for ungdom i alle aldre, det er den beste gaven kommunen kan gi sine innbyggere de neste 100 år.

Bygg heller ut Elvely. Når nye E18 eventuelt kommer, vil det antagelig frigjøre ytterligere arealer til boliger.

Hva så med planene for Drengsrud? Med stadig tettere befolkning vil den planlagte utvikling av idrettsområde på Drengsrud komme godt med uansett.

Idrett og friluftsliv er god helse for befolkningen. Asker skiklubb og andre idrettsforeninger i kommunen trenger flere anlegg.

Om ikke kommunen tar dette ansvaret så håper jeg skiklubbens medlemmer gjør det. Alternativt kan vi stemme annerledes ved kommunevalget i til høsten.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Som medlem av Asker Skiklubb vil jeg stemme nei til den planlagte avtalen med kommunen.