Klubbens forhandlingsutvalg oppnevnt av styret har stort sett jobbet unntatt offentlighet. Likevel formidler kommunen resultatet få dager før et årsmøtet. Avtroppende styre fikk derfor ikke tid til en reell behandling.

Årsmøtet hadde ingen mulighet til å behandle saken, men oppslagene i Budstikka i forkant av årsmøtet har jo selvfølgelig påvirket, noe som antas å være kommunens hensikt.

Kommunen har mange fordeler ved avtalen slik den foreligger.

Bakgrunn:

Det nye styret må få tid til en grundig gjennomgåelse før medlemsmøter og ekstraordinære årsmøter.

Jeg framførte kritikk mot tidspunkt for offentliggjøringen på årsmøtet. Flere hadde også spørsmål til avtalens innhold.

I mange år har flere stemmer forsøkt å formidle informasjon og motforestillinger til prosessen som har pågått unntatt offentlighet. Det er derfor naturlig at det kan boble over når man ser at det fremdeles kanskje ikke er for sent å komme med motforestillinger til det som formidles som fakta, visuelle fremstillinger og det som ikke blir nevnt.

Ytringsfriheten står sterkt i Norge og i Asker Skiklubb.

Vi verdsetter frivillighet og engasjement. Vi ønsker alles bidrag før vi fremmer et beslutningsforslag hvor vi må bestrebe oss på korrekte fakta, ulemper som fordeler.

Budstikkas anklage på lederplass 29. mars om at noen motarbeider forhandlingsutvalget (som ble takket av i årsmøtet) leser jeg med undring. Alle problemer og forslag skal på bordet – slik at frivilligheten også er med på å bestemme/påvirke i disse nye tider med medborgerskap.

Budstikkas leder: På tide å vende blikket fremover for Asker Skiklubb

Jeg heier på en administrasjon som er dyktig og engasjert, men for tiden også frustrert fordi kommunens kommunikasjonsfolk har fått fremme sin sak uten det kritiske søkelyset.

Jeg ønsker å ta godt vare på medlemmene, alle de frivillige som skaper denne klubben og de ansatte som sørger for en meget velordnet drift av en av Norges største og beste idrettsklubber. Jeg ser fram til et krevende og konstruktivt samarbeid.

Les også: