Stoppordre for storutbyggingen av Fossum

MOTBØR: Bærums politikere får problemer med å etablere boliger på Fossum Bruk så lenge det ikke finnes godt nok kollektivtilbud derfra. Her er planutvalget på en tidligere befaring.

MOTBØR: Bærums politikere får problemer med å etablere boliger på Fossum Bruk så lenge det ikke finnes godt nok kollektivtilbud derfra. Her er planutvalget på en tidligere befaring. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Fylkesmannens formelle protest setter en foreløpig bom for Fossum-utbyggingen.

DEL

I flere år har Løvenskiold og Obos samarbeidet med Bærum kommune om en plan for industriområdet på Fossum, som skal inneholde inntil 2000 boliger, nærsenter, skole, idrettsanlegg og offentlig tjenesteyting. Planen ble lagt ut til offentlig høring før sommeren. Nå fremmer Fylkesmannen såkalt «innsigelse» på ikke mindre enn tre punkter. Det setter i praksis bom for planen slik den ser ut i dag.

LES OGSÅ: Uenige om tolkningen av uttalelsen fra Fylkesmannen

Kollektivslakt

Grunnlaget for fylkesmannens inngripen mot planen spenner vidt:

  • Manglende kollektivsatsing. Ruter har gjort beregninger som viser at selv med en ekstra bussrute vil ikke kollektivandelen bli høyere enn 22 prosent. Dette vil ifølge Fylkesmannen ikke oppfylle Miljøverndepartementets krav om en tilfredsstillende kollektivløsning.
  • Smiejordet. Kommunen og Løvenskiold ville opprinnelig legge skole og idrettsanlegg på landsbruksområdet. Fylkesmannen forventer at kommunen finner andre steder.
  • Grunnforholdene. Det er laget en geoteknisk rapport, men Fylkesmannen mener den ikke dokumenterer god nok sikkerhet mot kvikkleireskred.

LES OGSÅ: Fylkesskepsis mot boligbygging på Fossum 

– Må utsette Fossum

Fylkesmannen viser til at Bærum kommune har et stort utbyggingspotensial i eksisterende sentrumsområder og langs bane- og toglinjene, og må konsentrere boligveksten dit.

Fossum-utbyggingen

Industri- og boligstrøk langs Lysakerelven opp mot Bogstadvannet.

Navn etter Fossum gård.

Ankerveien mellom Maridalen og Bærums Verk går over Fossum. Den ble anlagt i 1793.

Fossum hadde egen skole, som ble nedlagt i 1963 da Eiksmarka overtok.

Fossum sagbruk ved Bogstadvannet kom i drift i 1960.

Fossum idrettsforening med lokaler i Fossumtunet ble dannet i 1918 med idrettsplass og skibakke på Milesletta nord for Ankerveien.

Boligområdet på Sør-Fossum ble etablert i 1980.

Sagbruket er nedlagt, og bygningene utleid til annen virksomhet.

Løvenskiold er tiltakshaver for utbyggingsplanen sammen med Obos.

 «Fylkesmannen mener derfor at kommunen må utsette Fossumutbygginge», heter det i høringsuttalelsen.

Planutvalgets leder, Ole Kristian Udnes, innser de mange utfordringene.

– Særlig er kollektivtransporten en stor utfordring. Vi ser jo også at hele transportsituasjonen i området rundt er hardt presset fra før. Da tenker jeg spesielt på Vollsveien og Røakrysset.

LES OGSÅ: Ruter advarer mot Fossum-utbygging på grunn av buss-trøbbel 

Løftet frem – sakker etter

Før sommeren vedtok kommunestyret å stryke rådmannens forslag om å prioritere Fossum-utbyggingen nederst på listen bak Fornebu, Sandvika og Bekkestua.

– Vi ønsket å få vurdert om et offentlig/privat samarbeid kunne gjøre utbyggingen rimeligere. Men det ble oppfattet som om vi ville fremskynde utbyggingen på Fossum. I lys av alle de tunge vurderingene som er fremkommet nå, vil vi nok se på tidspunktet på nytt, sier Ole Kristian Udnes.

LES OGSÅ: – Skolen må være noe av det første som kommer på plass 

Artikkeltags