Dette er skrekkscenarioet som kan ramme trafikken rundt hovedstaden på kalde dager med høy luftforurensning.

Onsdag morgen ble togtrafikken øst for Oslo rammet av skinnebrudd. Dette er et resultat av sprekker som vokser inntil skinnen er så svekket at den ikke klarer å motstå belastningene fra tog- og temperaturkrefter.

LES OGSÅ: Svevestøv-alarm i Bærum – men kommunen har ingen aksjonsmuligheter

Bystyret i Oslo har vedtatt å gi mulighet til å kunne forby dieselbiler på dager med ekstra stor luftforurensning. En forskrift til hvordan dette kan gjennomføres er ute på høring, og ordningen er ennå ikke vedtatt.

Åsne Løseth i bymiljøetaten i Oslo sier at den forurensede luften i hovedstaden de siste dagene skyldes svevestøv, som i Bærum.

Forbudet mot dieselbiler vil først tre i kraft når nivået av NO2 måles som faretruende høyt ved flere målestasjoner.

Heller ikke ved målestasjonen i Eilef Dues vei på Stabekk er det registrert urovekkende mengder med NO2 de siste dagene.