Det sa forsvarer Aasmund O. Sandland i en kommentar til aktors innledningsforedrag. Forsvareren ga klart uttrykk for at han mente saken ikke hører hjemme i rettsvesenet.

LES OGSÅ: Tiltalt mor: – Flyttet til Beitostølen for å gjøre Angelica bedre

Mener saken er unik

Forsvareren viste til at bestemmelsen i straffeloven tiltalen omfatter dreier seg om vold og mishandling i nære relasjoner.

– For retten blir det en oppgave å vurdere om det som står i tiltalen faller inn under denne straffebestemmelsen. Ved bekreftende svar, må retten vurdere om det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har forholdt seg som beskrevet og om tilstrekkelig skyld er bevisført fra påtalemyndigheten, sa Sandland.

LES OGSÅ: Aktor: – Forsvarerne forsøkte å stoppe saken

– Anorektikere dør under behandling

– Når det gjelder bevisførselen vil dere påtalemyndigheten at tiltalte skulle forholdt seg annerledes. Det er mulig det er riktig sett i ettertid. Derimot vil aktoratet få problemer med å få noe vitne til å si at tiltalte ville noe annet enn det beste for sin Angelica, sa forsvareren videre.

Han viste til at Angelica har blitt behandlet av 14-15 forskjellige helseforetak,  i primær- så vel som spesialisthelsetjenesten, og at det er utarbeidet flere hundre journalnotater knyttet til jentas helsetilstand.

– Det er dette dagene til Camilla Heggelund Hovd har dreiet seg om. Det endte tragisk som anoreksi ofte gjør, vi får se om vold og mishandling er dekkende for det som bevisføres, sa forsvareren.

– Anorektikere dør under behandling, hjemme og på hytter, la han til.

LES OGSÅ: Tiltalt mor erklærte seg ikke skyldig

Anoreksi-eksperter skal vitne

Overlege Sigrid Bjørnelv og psykiater Finn Skårderud er oppnevnt som sakkyndige av retten, og bedt vurdere om Angelica Heggelunds (13) død kunne vært unngått ved behandling. De skal etter planen forklare seg for lagmannsretten 30. januar.

Da de forklarte seg i tingretten, ga de klart uttrykk for at Angelicas dødsfall kunne vært unngått dersom hun hadde fått adekvat helsehjelp.

– Vår vurdering er klart ja. Hvis avdøde var blitt lagt inn på sykehus frivillig eller med tvang kunne døden vært unngått, sa overlege Sigrid Bjørnelv i tingretten.