Mandag inviterte de borgerlige partiene pressen til Fornebu for å fortelle at de er blitt enige om å legge inn 6 milliarder kroner til Fornebubanen i Nasjonal Transportplan.

– Med dette innfrir vi løftet fra valgkampen i 2013 om at staten skal ta halve regningen for Fornebubanen, uttalte stortingsrepresentant Abid Q. Raja (V).

I bymiljøavtalen mellom Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og staten anslås utgiftene til Fornebubanen å bli 11,2 milliarder kroner. Raja forteller at nye estimater tilsier en prislapp på 12 milliarder.

LES OGSÅ: Fornebubanen: Bærum-grunneiere må betale mye mer

LES OGSÅ: Nekter å betale mer for Fornebubanen

Fylkeskommunen og grunneierne på Fornebu forhandler om hvordan resten av pengene til banen kan skaffes til veie.

Grunneiere har fortalt at det forventes at de bidrar med 2,5 av de 3 milliardene som må skaffes til veie.

– Vi er fortsatt i forhandlinger, påpeker Solveig Schytz (V), som leder hovedutvalg for samferdsel.