Banen kan bli ferdigstilt for publikum høsten 2025. Forprosjektet som ligger til grunn for styringsdokumentet, bekrefter anslagene på fem til seks års byggetid.

De forberedende arbeidene forventes å starte opp i 2019, med full byggestart i 2020.

– Jeg er glad for at prosjektet er kommet ett skritt videre mot byggestart. Dette er et stort og viktig kollektivprosjekt, som vil være et betydelig løft for utviklingen av Fornebu og Osloregionen. Vi er stolte over å kunne realisere denne utbyggingen, sier fylkesordfører Anette Solli i Akershus fylkeskommune i en pressemelding.

I styringsdokumentet er også kostnader for de tekniske løsningene som er valgt for gjennomføringen av banen beregnet.

Byggekostnadene er estimert til 13,8 milliarder kroner, uten moms. Beløpet er omtrent det samme som tidligere anslått, justert for prisstigning, i tillegg til en utvidet baseløsning ytterst på Fornebu. I 2014 var byggekostnadene anslått til 11,65 mrd. kroner.

– Vi har nå et forslag til teknisk gjennomføring, kostnader og fremdrift for Fornebubanen som vi mener er realistisk, selv om det kan komme enkelte justeringer, sier Fornebubane-direktør Irene Måsøval.