Vil ha nye navn på stasjonene på Fornebu

ALTERNATIVER: Fornebu Arena har I planprosessen vært navnet på den stasjonen vi her ser nedgangen til, men navn som Fornebuporten og Polhøgda er også foreslått. En bredt sammensatt faggruppe skal nå komme med forslag på navn på de tre T-banestasjonene på Fornebu.

ALTERNATIVER: Fornebu Arena har I planprosessen vært navnet på den stasjonen vi her ser nedgangen til, men navn som Fornebuporten og Polhøgda er også foreslått. En bredt sammensatt faggruppe skal nå komme med forslag på navn på de tre T-banestasjonene på Fornebu. Foto:

Arena, Flytårnet og Fornebu senter har i en årrekke blitt brukt som navnene på T-banestasjonene på Fornebu. Det kan de bli slutt på.

DEL

Fylkeskommunen ønsker nemlig å sette ned et bredt utvalg for å vurdere navnene på Fornebubanens stasjoner. Saken behandles i fylkestingets hovedutvalg for samferdsel onsdag.

Terje Sand i Fornebulandet vel har gått i bresjen for å samle inn lokale forslag til stasjonsnavn. Innspillene fra vellet skal vurderes av den planlagte faggruppen.

Sand tror Flytårnet kommer til å overleve som stasjonsnavn, men har større tvil når det gjelder Arena og Fornebu senter.

– Både «Fornebuporten» og «Polhøgda» er foreslått som alternativer til Arena. Og Fornebu senter er et dårlig navn. Hva om senteret forsvinner, påpeker han.

Fornebubane-etaten i Oslo kommune lar seg ikke provosere av mulige navneendringer.

Stammer fra reguleringsplanen

– De opprinnelige navnene på stasjonene i Bærum stammer fra arbeidet med reguleringsplanen. Det er Bærum kommune og Ruter som samarbeider om å komme opp med de endelige navnene på stasjonene.

–Vi har hele tiden vært klar over at navnene på de ulike stasjonene kan endres underveis i prosessen, og dette er helt uproblematisk for oss.

– I arkitektkonkurransen har vi presisert at dette kun er foreløpige navn, som kan bli endret på sikt, sier kommunikasjonsansvarlig Espen Tjersland i Fornebubanen.

Kommunikasjonsrådgiver Cathrine Myhren i Ruter skriver i en e-post at både Ruter, Bærum kommune og Akershus fylkeskommune ønsker navn som fungerer godt i lokalmiljøet og i T-banens nettverk.

– Det er mye å tenke på ved navnesetting, som uttale, hørbarhet, lokal forankring, poengterer hun.

Varaordfører Ole Kristian Udnes i Bærum kommune medgir at stasjonsnavnene er blitt innarbeidet, men har ingen motforestillinger mot at kommunen er representert i en bredt sammensatt faggruppe.

– Det er viktige at stasjonsnavnene er tydelige for de reisende, understreker han.

Vedtaksmyndighet

Lovhjemmelen for hvem som har vedtaksmyndighet i navnsetting av T-banestasjoner er uklar.

– Fylkeskommunen myndighet til å navnsette bygningsmassen og Bærum kommune har myndighet for gateadressen, konstaterer fylkesrådmannen.

Artikkeltags