Det skriver fornebubane-etaten i en pressemelding.

Dette er den andre av de fire store tunnelkontraktene på Fornebubanen, og ha en estimert verdi på 1,1 milliarder kroner.

Kontrakten går ut på å bygge 2,3 kilometer tunnel fra Lysaker til Vækerø, inkludert stasjonshaller. Arbeidene skal utføres via en adgangstunnel på Lilleaker.

– Sjaktarbeidene regnes som kompliserte, og entreprisen har i seg utfordrende geologi og kryssing under Lysakerelven, med kritisk injeksjonsarbeid. Arbeidet foregår nær landets travleste jernbanestrekning, som vil være i full drift hele anleggsperioden, skriver Fornebubanen i pressemeldingen.

Starter i september

De mener Veidekke leverte best på forholdet mellom pris og kvalitet. I tillegg skal entreprenøren ha en høy andel elektriske maskiner og kjøretøy.

Tunnelarbeid på Lysaker skal starte i september, mens oppstart på Vækerø er planlagt til oktober 2023. Arbeidene på strekningen er planlagt ferdigstilt i mai 2025. Ferdigstillelse av hele banen er imidlertid forskjøvet fra 2027 til 2029.

Denne uken ble det klart at både Oslo og Viken ønsker å gå videre med banen, til tross for kostnadssprekker på over syv milliarder kroner.