Fornebubanen må bygges. Den er ikke bare en T-bane til Fornebu, men et prosjekt som skal øke T-bane-kapasiteten i hele Oslo med 20 prosent.

Oslo og Akershus er dømt til å lykkes sammen i utviklingen av Osloregionen. Samarbeidet om kollektivtrafikken og store samferdselsprosjekter har lyktes over tid fordi vi har blitt enige om prioriteringer og finansiering gjennom Oslopakke 3.

Det har sikret blant annet bygging av Operatunnelen under Oslo sentrum og andre veiprosjekter, Kolsåsbanen, T-baneringen, Lørenbanen, oppgradering av Østensjøbanen, opprustning av T-bane og trikk, flere avganger på buss, T-bane og trikk, sykkelveier og kollektivfelt i Oslo og Akershus.

Den forrige rødgrønne regjeringen bidro ikke med ei krone til de store kollektivprosjektene i byene. Venstre har vært pådriver for og sikret stadig større statlige bidrag til kollektivtrafikken og blant annet bygging av Fornebubanen.

Status i 2013 var at staten ikke bidro med noe til bygging av Fornebubanen, så sikret vi gjennom byvekstavtalene 50 prosent statlig bidrag, og siden har det økt til 66 prosent og gått til valg på at det skal øke til 70 prosent.

Også dagens regjering slår fast i Hurdalsplattformen at de vil øke det statlige bidraget til 70 prosent.

Like fullt står nå hele Fornebubanen på spill, takket være Arbeiderpartiet.

En av pilarene i Oslopakke 3-samarbeidet har vært at vi både skal bygge Fornebubanen og ny og bedret E18-løsning. Høsten 2020 vedtok fylkestinget i Viken lånegarantien for E18, og fylkesrådet med Ap i spissen la stor vekt på at man med dette sikret bygging av Fornebubanen.

Så viktig var det for Ap, at de ofret fylkesrådssamarbeidet. SV og MDG forlot fylkesrådet på denne saken.

Det er et stort paradoks at det er Ap og SV i Oslo som nå vurderer å skrote hele Fornebubanen. Det vil være et stort svik, og ha store konsekvenser ikke bare for Fornebubanen, men for hele Oslo og Akershus/Vikens samarbeid om utviklingen i Osloregionen.