Avtalen ble  undertegnet på Telenors hovedkontor onsdag.

Det innebærer at Akershus fylkeskommune har skaffet til veie sin del av grunneierbidragene som skal sikre finansieringen av den sårt etterlengtede banen. Totalsummen skal være på 2 milliarder, samt ytterligere 40 millioner kroner.

Det er lagt opp til at grunneiere på Fornebu og i Oslo tilsammen skal bidra med nær 3 milliarder kroner. Det foreligger fra tidligere en forpliktende avtale mellom Akershus fylkeskommune og grunneierne på Fornebu om et bidrag på 500 millioner kroner.

Grunneiere i Oslo skal bidra med om lag 450 millioner kroner.

– En gledens dag

Onsdag formiddag var det undertegnelse av avtale.

SISTE: – Dette er en gledens dag. Et stort og vesentlig skritt videre for å få realisert Fornebubanen, sier Anette Solli (H), fylkesordfører i Akershus.

Hun takket spesielt grunneierne på Fornebu i forkant av undertegnelsen av avtalen onsdag formiddag.

– Uten grunneierne hadde ikke dette gått, la Solli til.

Det var Bærum kommunes vedtak om bygging av opptil 11.000 boliger på Fornebu som var nøkkelen for å få grunneierne til å bidra.

– Det var helt vesentlig for å denne avtalen i land, påpeker fylkesordføreren fra Rykkinn.

Bekrefter avtalen

– Jeg kan bekrefte at vi har kommet til enighet med grunneierne på Fornebu. Det vil markeres på en pressekonferanse onsdag, sier fylkesordfører Anette Solli (H) til Budstikka tirsdag kveld.

– Vi er naturlig nok veldig fornøyde med dette, sier hun.

Avtalen er inngått mellom Akershus fylkeskommune, Bærum kommune og grunneierne Aker, Telenor Eiendom, Telenor Arena, OBOS, Selvaag og KLP .

Fornebubanen

Fornebubanen er en planlagt baneforbindelse mellom Majorstuen i Oslo og Fornebu i Bærum.

Banen er en del av Oslopakke 3, som består av en samferdselsprosjekter, som ny T-banetunnel, Fornebubanen og E18 Vestkorridoren. Den er et samarbeid mellom Akershus, Oslo og Statens vegvesen. En stor del av pengene til prosjektene kommer fra bomstasjoner.

Fornebubanen er anslått å koste omtrent 16 milliarder kroner.

Banen skulle etter planen stå ferdig i 2025. Nå tyder alt på at den først kan tas i bruk i 2027. Byggingen skulle starte neste år.

Kilder: Wikipedia, Budstikkas arkiv, Aftenposten

 

Sentral Fornebu-utbygging

Den omdiskuterte kommundelplan 3 for Fornebu har vært sentral for å sikre tilslutning fra grunneierne.

I mars gikk et klart politisk flertall inn for å bygge 840.000 kvadratmeter med boliger på Fornebu.

  • Les mer om Fornebubanen her:

– Forventer at regjeringen tar halve regningen 

Oslos byrådsleder mener regjeringen setter Fornebubanen i fare

Frykter tøffere kamp om veipenger når Bærum går inn i Viken fylke

Fornebubanen har fått kommunikasjonssjef

Klart flertall for gigantutbygging på Fornebu

Så stor utbygging ønsker partiene i kommunestyret