Den eneste reelle diskusjonen er hvordan Fornebubanen kan realiseres.

Et kollektivt transportsystem med høy kapasitet og lite arealbehov har hele tiden vært en forutsetning for utbyggingen på Fornebu. Også i den moderate utbyggingsplanen fra 1999 med 6.300 boliger forutsettes det T-bane.

Hittil er knapt 3.000 boliger bygget og det er allerede tydelig at et veibasert transportsystem på Fornebu ikke er tilstrekkelig. Bussene er smekkfulle og køene er lange. Når det er arrangementer på Telenor Arena bryter transportsystemene sammen.

Les også: Skrinlegg Fornebubanen

Flere kan sykle og gå, og selvfølgelig skal vi bruke sjøen til persontransport. Det er ikke nok. Fornebu er et stort samfunn på en halvøy. Både praktisk og sikkerhetsmessig er man avhengig av tilstrekkelig transportkapasitet. Å løse problemet ved å bygge mer vei er urealistisk.

Å hevde at Fornebu blir bedre uten T-bane er å skape en farlig illusjon. Utviklingen på Fornebu vil stoppe opp uten T-bane. Det vil ikke tvinge fram småhusbebyggelse eller lave bykvartaler. Det vil ikke bli yrende gateliv, handel og fritidsaktiviteter. Det vil ikke bli et godt utbygget offentlig tjenestetilbud eller boliger for et helt livsløp. Å stanse utviklingen av Fornebu vil være et stort feilgrep. Bygging av Fornebubanen er klokt og fremtidsrettet.

Derfor støtter MDG helhjertet utbyggingen av Fornebubanen. Det er plagsomt at T-banebygging er så kostbart. Vi vil ikke betale banen med økte skatter eller bruke våre etterkommeres oppsparte midler i Oljefondet. Derfor aksepterer MDG de rammebetingelsene som har vist seg nødvendige for at Fornebubanen kan realiseres samtidig som det utvikles et godt og menneskevennlig samfunn på Fornebu innenfor naturens tålegrenser. Vi håper regjeringen gjør det samme og ikke trekker seg unna i møtet med konsekvensen av egne løfter.