Fra og med 2015 har konserten vært holdt på Telenor Arena, men det skjer ikke i år.

– Vi har opplevd at finansieringen av konserten er svært krevende og ønsker derfor å bruke det neste året på å utvikle et nytt konsertformat. Ambisjonen er å relansere konserten i ny drakt i 2019. Sammen vil vi blant annet se på hvordan konserten kan tilpasses flere plattformer enn tradisjonell lineær TV, sier Olav Njølstad, direktør ved Det Norske Nobelinstitutt i en pressemelding.

Ikke offentlig støtte

Konserten har de senere år ikke mottatt offentlig støtte, men basert seg på bidrag fra norske sponsorer og billettinntekter.

LES OGSÅ: Rigger til Fredspriskonsert på Fornebu

– Fredsprisens renommé og konsertens høye status både i Norge og internasjonalt gir oss mange muligheter. Vi ønsker å bruke tid på å videreutvikle formatet og styrke finansieringen utover støtten fra de solide norske partnerne som har fulgt konserten gjennom mange år, sier produsentene av konserten, Odd Arvid Strømstad i Warner Bros. Norge og Kristian Kirkvaag i Gyro. – Ved å sikre et sterkere økonomisk fundament, vil vi stå friere i valg av format og profil, legger de til.

LES OGSÅ: Sandvika-elevenes bilder skal vises til 350 millioner mennesker