Skip to main content

Nå får trolig sjøflyhavnen leve videre

PÅ TUR: Med fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland i spissen møttes byråkrater, politikere, naturvernere og flyfolk på Lilløya til befaring i mars i år.
PÅ TUR: Med fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland i spissen møttes byråkrater, politikere, naturvernere og flyfolk på Lilløya til befaring i mars i år.

Klima- og miljødepartementet anbefaler ikke at innsigelsen mot sjøflyhavnen i Storøykilen tas til følge.

– Det går vår vei, sier en glad ordfører Lisbeth Hammer Krog. Hun har nettopp lest anbefalingen fra departementet hvor innsigelsen fra Fylkesmannens miljøvernavdeling ikke får støtte. Denne anbefalingen er sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som skal ha det endelige ordet i striden om sjøflyhavnen.

LES OGSÅ:Fugleliv mot sjøfly på Lilløya

– Jeg vil bli svært overrasket dersom Kommunaldepartementet kommer til en annen konklusjon enn Klima- og miljødepartementet, sier Hammer Krog.

Sterkt press

Bærum kommune har i mange år møtt sterkt press både fra sentrale myndigheter og naturinteresser for å fjerne sjøflyene fra Storøykilen på Fornebu.

I 2012 vedtok Miljøverndepartementet at flyvingen måtte opphøre, men Bærum kommune sto på flygernes side og vedtok i fjor en reguleringsplan som sikrer fortsatt drift med visse endringer.

Dette fikk Fylkesmannens miljøvernavdeling til å fremme innsigelse mot planen, en innsigelse som nå har havnet på Jan Tore Sanners kommunal- og moderniseringsdepartement.

Liten påvirkning

Departementets fagfolk har vurdert hvorvidt sjøflyhavnens nye bryggeplassering vil påvirke miljøet og naturmangfoldet i området.

Spesielt gjelder det ålegress, bløtbunnsområder, naturreservater, fugler og friluftslivet. Konklusjonen er at sjøflyhavnen har en relativt liten påvirkning på naturverdiene.

For friluftsinteressene er påvirkningen samlet sett negativ, men «ikke i vesentlig grad».

LES OGSÅ: Omkamp om sjøfly

Departementet mener imidlertid at en alternativ plassering av sjøflyhavnen burde vært bedre utredet, men synes ikke det «kan tillegges avgjørende vekt i innsigelsessaken».

– Betyr svært mye

På denne bakgrunn anbefaler Klima- og miljødepartementet at innsigelsen ikke tas til følge.

 Samtidig mener departementet at aktiviteten ikke bør bli større enn den er i dag. I så fall bør det hele vurderes på nytt.

– For sjøflymiljøet i Norge og lokalt betyr denne anbefalingen svært mye. Faren for nedleggelse har tynget i lang tid. Det var et samlet kommunestyret som ønsket fortsatt drift.

Det er godt å få konstatert at sjøflyvirksomheten og viktige natur- og friluftsverdier kan tas hensyn til side om side, sier Hammer Krog.

 

 

 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.