Fornebu kan få 11.000 boliger

FORNEBU ALLÉ: Obos ser for seg å utvikle Fornebu Allé som en 800 meter lang bygate fra Flytårnet og Kunstnergaten i nord til Fornebu S i sør. I tillegg til handel og service på bakkeplan, ser selskapet for seg at dette kan bli «Gründergate Nr. 1» i området – med flere oppstartvirksomheter, nærings- og kontorfellesskap langs fortauene.

FORNEBU ALLÉ: Obos ser for seg å utvikle Fornebu Allé som en 800 meter lang bygate fra Flytårnet og Kunstnergaten i nord til Fornebu S i sør. I tillegg til handel og service på bakkeplan, ser selskapet for seg at dette kan bli «Gründergate Nr. 1» i området – med flere oppstartvirksomheter, nærings- og kontorfellesskap langs fortauene. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Fornebu kan få nærmere 11.000 boliger – eller opp mot 30.000 innbyggere – hvis Obos, Aker, KLP og Koksa Eiendom får det slik de ønsker.

DEL

Les alt innhold på budstikka.no for kun kr 6,30,- pr. dag

Konturene av det som kan bli en storstilt byutvikling på Fornebu trådte tydelig frem, da grunneierne i Obos, Koksa Eiendom, KLP Eiendom og Aker Fornebuporten tirsdag presenterte hver sine mulighetsstudier for hvordan de mener Fornebu-byen bør utvikles.

LES OGSÅ: Åpner for dobbelt så mange Fornebu-boliger

Da fikk politikerne i Bærum formannskap, planutvalget og administrasjonen se mange nye kart og illustrasjoner, boligtall, byggehøyder og reguleringsgrep rundt kollektivknutepunktene.

BILDESERIE:

Bildeserie

Her kan du se hvordan utbyggerne ser for seg den videre utbyggingen på Fornebu

OBOS: Flytårnparken. ILLUSTRASJON: White Arkitekter

Fra 6.300 til 10.850?

Hvis politikerne sier ja til utbyggernes ønsker, vil boligtallet på Fornebu øke fra 6.300, slik det er vedtatt i dag, til nærmere 10.850 – en økning på 72 prosent.

LES OGSÅ: Ønsker ingen "forneby" - krever bybrems for Fornebu

Det er Obos Fornebulandet som står for den største boligtallsøkningen. Selskapet har til nå bygd 1.800 boliger, og har ytterligere 300 i produksjon. I tillegg mener de det er plass til 5.000-5.500 flere boliger på egne eiendommer.

På det store Koksaområdet, der det i dag bare er hangarer og øde tomrom, vil Koksa Eiendom og KLP Eiendom bygge Fornebus fremtidige sentrum – en tilnærmet bilfri «nærhetsby» med 2.000-2.500 boliger og 5.000-7.000 arbeidsplasser.

5-6 etasjer – 8-9 etasjer – 40 etasjer?

Både Obos og grunneierne på Koksa gjør et poeng av at boligtallet på Fornebu kan økes uten å bygge for altfor høyt. Obos snakker om byggehøyder opp mot 6–7 etasjer, stedvis kanskje 8–9, mens Koksa-utbyggerne snakker om et gjennomsnitt på 5–6 etasjer.

Slik skal kommunedelplanen for Fornebu-utbyggingen endres

I 1999 vedtok Bærum kommunestyre de grove linjene for utbyggingen av Fornebu i Kommunedelplan 2 (KDP2). Dette dokumentet kalles for Fornebu-utbyggingens «bibel». Den la rammene for 27 regulerings- og bebyggelsesplaner for de første 2.500 boligene i utbyggingsfase 1 – og inneholder en rekke føringer for byggingen av de resterende 3.800 boligene i fase 2.

Rådmannen i Bærum ønsker nå å rullere KDP2 – først og fremst for å gi plass til et økt boligtall på området.

En sak om dette skal legges frem for formannskapet 9. februar neste år – med oppfølgende behandling i andre halvdel av april. Det blir begynnelsen på den lange prosessen med å endre KDP2. Resultatet vil tidligst kunne foreligge i april 2017.

Aker Fornebuporten derimot holder fast på planen sin om å bygge et 140 meters høyhus i 40 etasjer, slik det ble presentert i Budstikka i juni.

LES OGSÅ: Mener Snarøyveien bør bli den nye bygaten på Fornebu

LES OGSÅ: - Vi får ikke gode boområder ved å pepre Fornebulandet med høyhus i opp til 40 etasjer

Kjell Inge Røkkes selskap mener å sitte på en ekstra byggereserve på om lag 300 boliger. Når det gjelder næringsarealer, gir dagens regulering plass til 2.500 arbeidsplasser. En fremtidig merutnyttelse kan gi plass til 5.000-7.500 ekstra - altså opp mot 10.000 arbeidsplasser til sammen.

LES OGSÅ: Røkke rømmer Oslo - flytter hele Aker-konsernet til Fornebu

Viktig for Fornebubanen

Bakteppet for grunneiernes mulighetsstudier til kommunen er behovet for økt boligbygging som følge av den sterke befolkningsveksten som er ventet i Oslo-regionen de neste 20 årene.

Men boligtallet må også opp for å gi nødvendig passasjergrunnlag for Fornebubanen – samtidig som grunneierne har sagt seg villige til å bidra til finansieringen av det kostbare og sterkt forsinkede samferdselsprosjektet, mot at de får bygge mer på eiendommene sine.

Artikkeltags