– Jeg registrerer at en velrenommert avis har tatt seg den frihet å dyrke fordommene fremfor å sjekke fakta. Det lyder som et ekko av næringsinteressene som vil bygge tettere på Fornebu, sier Bjørn Røtnes som er Høyres gruppeleder i Bærum kommunestyre.

«Snart 17 år etter at det siste flyet lettet på Fornebu, er det bygd rundt 1.350 boliger på det tidligere flyplassområdet tett ved sjøen, noen få kilometer fra Oslo sentrum. Inkludert igangsatte og planlagte boliger, er tallet 2.100», skriver DN.

– Hvor de har tallene sine fra, aner jeg ikke. Men faktum er at det er planlagt 6.300 boliger på Fornebu, kvitterer Røtnes.

Høyres forstokkede ønske

«Det handler dels om at politikerne har prioritert næringsvirksomhet på de beste og mest attraktive tomtene, dels om Bærum Høyres forstokkede ønske om å bevare en av landets største kommuner som «bygd»», hevdes det i lederartikkelen.

– Det kommer til å bli bygd tettere på Fornebu enn det er gjort på Grorud, påpeker Røtnes.

Kolsåsbanen

Dagens Næringslivs lederartikkel avlegger også Kolsåsbanen en visitt:

«Til tross for at staten investerte milliarder i ny t-bane til Kolsås, i en annen del av Bærum, har kommunens politikere sett det som mer maktpåliggende å bevare arealer for landbruk langs linjen enn å bygge flere boliger».

– Avisen velger å latterliggjøre at vi har valgt jordvern fremfor utbygging. Vi synes det er viktig å ta vare på de få landbruksområder vi har igjen i kommunen, svarer Røtnes.

«For all del, det er mye pent å si om landlige villastrøk. Men Bærum har lite å tape på å slippe til litt by også», avslutter DN-lederen.

– Tallene viser at Bærum er den Akershus-kommunen med lavest andel eneboliger. Og andelen er synkende. De siste årene har 60–70 prosent av de nye boligene kommet i blokkleiligheter, avslutter Bjørn Røtnes.