• Se flere bilder nederst!

Onsdag var et samlet kommunestyre på Fornebu-befaring, og de så både høyt og lavt for å forestille seg hvordan den videre storutbyggingen best bør skje.

Kommunedelplanen for Fornebu skal med all sannsynlighet revideres for å åpne for økt utbygging (se faktaboksen). Det betyr at politikerne og administrasjonen i Bærum kommune skal avgjøre dragkampen mellom et utall Fornebu-aktører i løpet av de neste 12 månedene. Arbeidet skal munne ut i en revidert kommunedelplan, tilpasset mange flere boliger og innbyggere.

Høyhustilhengere legger seg flate

Byggehøyder er et stridspunkt – og ikke alle høyhustilhengerne har lagt seg flate:

– Vi mener fortsatt det er en god idé med et signalbygg ved Fornebuporten for å markere starten på byen, sa Aker-konsernets arkitekt Katrine Holm til kommunepolitikerne.

Fornebu – videre behandling

April 2016: Åpen Fornebu-høring i formannskapet 5. april. Politisk behandling i planutvalget 7. april, formannskapet 19. april og kommunestyret 27. april om å fremme en sak om økt utnyttelse på Fornebu.

Mai 2016: Annonsere at arbeidet begynner med å endre KDP2 (kommunedelplan 2) for Fornebu – med forslag til planprogram.

Juni 2016: Høring planprogram.

September 2016: Fastsettelse av planprogrammet.

Desember 2016: Forslag til førstegangs behandling med konsekvensvurdering.

Januar 2017: Høring.

April 2017: Andregangs behandling og endelig vedtak.

Kilde: Bærum kommune

Uttalelsene hennes står i kontrast til det som er sagt fra de andre store Fornebu-utbyggerne. Både Obos, KLP Eiendom og Koksa Eiendom har langt på vei lagt seg flate for beboernes ønsker og politiske signaler om å holde etasjehøydene nede.

– Vi trenger ikke bygge høyt

– Ved Fornebubanens stasjon på Skøyen ser grunneierne for seg å bygge 16 etasjer med næring og bolig, men det gjør ikke grunneierne på Koksa. Vi trenger ikke bygge høyt, gjentok Håvard Haukeland i Link Arkitektur.

Heller ikke Obos-sjefen på Fornebu, Anders Gregersen, fokuserte særlig på høyhus – selv om han mener det burde være på sin plass med et signalbygg i et av boligområdene, kanskje på 8–9 etasjer, slik selskapet også viser i mulighetsstudiet de har levert til kommunen.

LES MER: Nær dobling av boligtall på Fornebu Vest

Over 25.000 beboere?

Byggehøyder og tetthet, grøntstruktur og «livet mellom husene» er avgjørende temaer når de folkevalgte tar fatt på jobben med å øke boligtallet på Fornebu fra de 6.300 som er vedtatt i dag – til mellom 9.000 og 11.000 boliger, som er rådmannens anslag.

LES OGSÅ:

Fornebu kan få nærmere 9.000 boliger

Fornebu fra fly til by

11.000 boliger, med et snitt på 2,3 personer per husstand, vil gi Fornebu en befolkning på over 25.000 mennesker – mot 15.000, slik dagens planer legger opp til.

– I så fall står vi ved begynnelsen av en lang og omfattende prosess, som vil vare frem til våren 2017. Sentralt her blir å utfordre og samarbeide med utbyggerne, i tillegg til å sikre bred medvirkning fra innbyggerne, sa rådmann Erik Kjeldstadli.

– Planene om økt utnyttelse skaper uro blant oss som bor her ute. Men det godt å se at noen av byggehøydene reduseres litt. Nå er det bare Aker igjen, sa Frank Roland i Fornebulandet vel.

LES MER: - Politikerne blir presset på Fornebu