Mens staten anbefaler 28 kvadratmeter leke- og uteoppholdsareal for hvert barnehagebarn, planlegges nye Nansenparken barnehage med 18,8 kvadratmeter per barn.

I regnestykket har Bærum kommune tatt med 450 kvadratmeter lekeareal som er lagt oppe på taket til den planlagte barnehagen.

– I Bærum er det mangel på arealer. Vi har sett at det er mulig å redusere utearealene i barnehagen, fordi Nansenparken ligger like ved. Det er et fantastisk uteområde, sier Christian Falkenaas i Bærum kommune.

Han var konstituert leder av byggherreenheten frem til nyttår.

– Det viktigste er at uteområdene er gode, og ikke hvor mange kvadratmeter det er, sier Anne Lene W. Hojem (H), leder av utvalg for barn og unge.

LES MER:

Nytt kjøpesenter legger barnehage i skyggen

Full barnehagejubel etter at hester erstattet nissen

Sjokkert over dumpede kaniner 

Trenger flere plasser

Kommunale Nansenparken barnehage er allerede etablert i midlertidige lokaler rett ved Storøya grendesenter. Opprinnelig var tanken at de permanente lokalene skulle romme 120 barn. Underveis i prosessen konkluderte Bærum kommune med at det vil være mulig å få plass til 200 barn i den nye barnehagen like ved rundkjøringen Propellen.

Barnehagebygget er tenkt i to etasjer, med en nedsenket fløy til administrasjon. Barnehagen vil ha felles innkjøring med den nye videregående skolen, men eget parkeringsanlegg i kjelleren.

 

Lekeområde på taket

Oppå den nedsenkede fløyen er det planlagt 450 kvadratmeter utelekearealer.

– De vil bli sikret med høye gjerder som det ikke er mulig å klatre på, forsikrer Falkenaas.

Tidligere har Bærum kommune antydet at de nye lokalene skulle stå klare til høsten 2017. Nå er innvielsesfesten skjøvet til vinteren/våren 2018. Det henger blant annet sammen med at kommunen endret planene underveis, fra 120 til 200 barn.

I 2013 antydet Bærum kommune at det ville bli behov for 1.000 nye barnehageplasser på Fornebu frem til 2020. Til nå er det planlagt fem nye barnehager, hvorav tre kommunale.

– Vi ser på ulike muligheter for å etablere enda en midlertidig kommunal barnehage på Fornebu, forteller Falkenaas.

Planforslaget har ennå ikke vært til politisk behandling. Det vil etter all sannsynlighet komme på bordet til planutvalgspolitikerne i Bærum i februar måned.