Roger Jensen er barn og unges representant i planutvalget i Bærum. Han har ikke stemmerett i utvalget, men uttaler seg i saker som spesielt angår barn og unge i plan- og byggesaker.

Nansenparken barnehage er en slik sak, og Jensen har reagert på det planlagte utearealet i barnehagen.

LES OGSÅ: Kutter plassen til utendørs lek

Redd for ringvirkning

Uteområdet blir på 18 kvadratmeter per barn, mot det vanlige 28. Begrunnelsen er at den store Nansenparken ligger bare et steinkast unna. For Jensen er ikke det nødvendigvis godt nok.

«Som barnas representant ønsker jeg å meddele skepsis til reduksjonen og ser at et slikt vedtak kan medføre presedens for nye prosjekteringer, skriver Jensen i en uttalelse.

LES OGSÅ: Foreldre vil ikke flytte barna ut av barnehage på Fornebu

Endre planen

Også FAU ved Nansenparken barnehage er kritiske til den snaue uteplassen. I sin høringsuttalelse ber de om at planen endres og utearealet økes.

«Som foreldre vet vi at uteaktiviteter verdsettes høyt, og vi mener det minimale utearealet kan legge begrensninger på tilgjengelig utetid med så lange barn i barnehagen», skriver FAU. De foreslår at man vurderer om det kan frigjøres mer areal som kan overføres til barnehagen.

LES OGSÅ: Størrelsen ikke alltid viktigst

Lek på taket

Nansenparken barnehage er allerede etablert i midlertidige lokaler ved siden av Storøya grendesenter.

Den nye barnehagen kommer nærmere Snarøyveien, like ved propellen rundkjøring, og blir nærmeste nabo til den planlagte videregående skolen. Den får plass til 200 barn.

LES OGSÅ: Fedre dropper pappaperm

Bygget er tenkt i to etasjer, med en nedsenket fløy til administrasjonen. Oppå denne fløyen er det tenkt 450 kvadratmeter lekearealer.

Planen ble vedtatt lagt ut til høring av planutvalget tidligere i vår.