Med et gjennomsnittlig boligareal på 100 kvm er det liten tvil om at det er de store og dyre boligene som dominerer på Fornebulandet så langt. Det som finnes av små og rimeligere boliger er samlet i Fornebuporten – og ennå er det altså ikke bygd en eneste bolig med sosial profil.

– Man kan spørre seg om det er i tråd med kommunedelplanens mål om å bygge «et variert boligtilbud som ivaretar interessene til ulike befolkningsgrupper», sier arkitekt Harald Martin Gjøvaag, leder for planrådsgruppen som mandag presenterte sin rapport om økt utbygging på Fornebu.

– Ja, men dette tar planen opp i seg. Bomiljøet blir stadig mer sammensatt, med alle barnefamiliene som bosetter seg her ute, kvitterer ordfører Lisbeth Hammer Krog, som tok imot rapporten på vegne av formannskapet.

LES MER:

Mener Snarøyveien bør bli den nye bygaten

Ber til prest og kunst 

Leilighet til 14,4 mill. ble solgt på et blunk

Flere enn 10.000 boliger?

Planrådsgruppen gir ikke noe råd om hvor mange flere boliger Fornebu tåler, men minner om studier som viser en utbygging på over 10.000 boliger – det vil si en økning på 60 prosent.

Gruppen mener at utbyggingen til nå preges av mye dårlig arealutnyttelse, og at området primært har karakter av «bygninger i landskap». De anbefaler i stedet en bymessig utvikling fra og med Fornebuporten til og med det store Koksaområdet – med Snarøyveien som en bymessig hovedgate imellom. For å få til en urban utbygging, bør man i større grad få til en blanding av boliger og næring.

Ekspertene ser for seg en mulig utvikling av Koksa-området til en bilfri «nærhetsby» – et slags «Bekkestua på Fornebu». Fornebu S og torget som skal bygges utenfor kan integreres i denne nærhetsbyen – forutsatt at man «klarer å bryte ned den barrieren som Snarøyveien representerer i dag».

Rett rekkefølge

Mange slag skal kjempes om byutviklingen på Fornebu, og Gjøvaag råder kommunen til å involvere innbyggerne, brukerne og de som jobber på området.

– Motstanden blir mindre hvis ting skjer i riktig takt og rekkefølge, sier han.

Hammer Krog forteller at det legges opp til tett dialog og medvirkning. Det blir folkemøte 12. mai, og rett over påske sendes planråds-rapporten ut på høring.