I en årrekke var oppføringen av kontorkjempene langs Lysakerfjorden selve drivkraften i Fornebu-utbyggingen.

Nå står stadig flere etasjer og gaper tomt ut over det store byutviklingsområdet.

Rundt 38.000 kvadratmeter kontorflate står uten leietagere på Fornebu i dag, ifølge analysesjef Ragnar Eggen i Akershus Eiendom.

Da er 8.000 ledige kvadratmeter i Statoil-bygget regnet med – selv om disse ble trukket fra markedet i mars i år, etter lang tids forsøk på fremleie. Om tre uker gjør kontorledigheten på Fornebu et nytt byks. 20. juni flytter drøyt 1.000 ansatte i Aker Solutions fra dagens hovedkontor i Aker Hus, nabobygget til Telenor, og inn i Fornebuporten – Akers nye kontorkoloss, der oljeserviceselskapet skal leie hele andre byggetrinn, ifølge pressesjef Anne Cecilie Lund-Andersen.

Tilbake står Aker Hus med en uviss skjebne. Uten nye leietagere kan den reelle kontorledigheten på Fornebu øke med opptil 40.000 kvadratmeter til 78.000 kvm.

– Det utgjør i så fall hele 18 prosent av det samlede kontorarealet på stedet. Det er faktisk høyere enn på Lysaker, der ledigheten er falt fra over 20 til 17 prosent de siste månedene, opplyser Eggen.

Kontorledigheten på Fornebu

Tallene for kontorledigheten på Fornebu varierer mellom ulike aktører. Om lag 38.000 kvm står ledig i dag ifølge Akershus Eiendom. Det gir en ledighet på nær 9 prosent. Ifølge DNB Næringsmegling økte ledigheten til 58.000 kvm i februar i år, tilsvarende en ledighet mellom 10–15 prosent.

Hele Aker Hus (Snarøyveien 26), med 40.000 kvm kontorareal, fraflyttes når Aker Solutions flytter til Fornebuporten 20. juni.

I Statoil-bygget står 7.750 kvm ledige. Selskapet trakk arealet tilbake fra markedet i mars i år, etter å ha prøvd å fremleie det i en lang periode.

I Telenor-byggene står om lag 15.000 kvm ledige.

Inæringsdelen av Telenor Arena står opp mot 5.000 kvm ledig.

 

Mer Aker i Aker Hus?

Kjell Inge Røkke åpnet Aker Hus i Snarøyveien 36 med brask og bram i 2007. Snart blir det ganske så stille der inne bak arkitekt Niels Torps karakteristiske glassfasader.

Det blir neppe et folketomt spøkelsesbygg, men Aker-systemet er sparsommelig med detaljer om den faktiske utleiesituasjonen.

– Når Aker Solutions nå flytter, er flere andre selskaper på plass i bygget eller på vei inn. Vi vil likevel ha noen deler tilgjengelig for fremleietagere, og jobber aktivt for å få dette på plass, opplyser kommunikasjonsdirektør Tore D. Langballe i Akastor, som leier av Norwegian Property og fremleier til søsterselskapet Aker Solutions.

– Vi har forstått det slik at Akastor vil fremleie deler av arealet til andre selskaper innen Aker-systemet. Så det blir ikke helt folketomt her inne, men det blir mange færre mennesker, sier utleiesjef i Norwegian Property, Morten Warberg.

– Hva gjør dere nå?

– Det som skjer nå er en øvelse vi har vært kjent med fra da vi kjøpte bygget. Vi forholder oss til at vi har en leieavtale, og dermed en kontantstrøm, fra Akastor for deler av bygget frem til 2019. I mellomtiden jobber vi med å finne nye leietagere til bygget, helst av en viss størrelse.

 

Venter på Fornebubanen

Warberg betegner markedet for kontorutleie på Fornebu som tøft.

– Men ikke uten muligheter. Flere store leietagere er på søk.

– Påvirkes markedet av all usikkerheten med Fornebubanen?

– Det er klart, vi er mange her ute som håper at man får satt spaden i jorda for denne viktige kollektivforbindelsen til Oslo snarest.

Oljekrise og svak kollektivdekning rammer markedet, mener Ragnar Eggen.

– Men ledigheten kan ha nådd toppen. Det er ikke meldt inn flere nybygg eller flytteplaner i 2017–2018. Når det gjelder Aker Hus, så er dette det eneste ledige enbrukerbygget i Bærum, og det siste med sjøfront på Fornebu. Så det bør løse seg for gårdeier.