Det hevdes at 90 prosent av benyttede produkter produseres i utlandet.

Hvor mange år vil det gå for å balansere eller vaske vekke all forurensningen vi har lagt igjen i produsentlandene?

Utslipp fra produksjon og transport av betongelementer fra Polen med lastebiler et eksempel på slikt. Import av tunge varer er ikke spesielt klimavennlig. Murstein fra Nederland det samme.

Les også

Fortsetter ferden med FutureBuilt

For øvrig er de fleste produkter innen VVS, varme, ventilasjon og sanitær importvarer. Trevirke leveres ofte fra andre skandinaviske land. Baderom prefabrikkeres i Danmark. Og så videre.

Elektroprodukter er fra europeiske leverandører. At gate- og granittstein importeres fra Kina for bruk utvendig betyr også enorme utslipp i opphavsland og ved transport.

I Norge produseres det bare flytende betong og asfalt sammen med råvarer som sand og grus til grunnarbeider som såle og kjellere.

Mye kunne vært annerledes om norsk vareproduksjon hadde hatt livets rett. Er vi egentlig så veldig flinke?

Futurebuilt eller Backbuilt?

Bildeserie

Stor bildeserie: På innsiden av Bærums største barnehage