Det har den siste tiden pågått en debatt her i Budstikka om store og små barnehager. Det er bra. Vi må hele tiden lytte til råd og drøfte hva som er best for barna.

Bærum kommune bygger gode barnehager i alle deler av kommunen. Både store og små barnehager kan ha høy kvalitet, men vi ser en del fordeler ved store barnehager som vi ønsker å utnytte.

Eksempler på dette er stordriftsfordeler, fleksibilitet i personalrekruttering, større og bedre kjøkken og flere spesialrom.

Les også

Færre og større barnehager i Bærum

Det aller viktigste for kvaliteten på tilbudet er de ansatte. Det er gjennom de ansattes kompetanse og erfaring at det gode tilbudet sikres.

Det betyr selvfølgelig noe at barnehagene bygges slik at de ansatte opplever å ha gode fasiliteter for å gjøre jobben sin. Barnehagene våre skal være gode bygg som legger til rette for både lek og læring.

Større bygg er mer arealeffektive. Om du sammenligner én stor og to små barnehager med samme barnetall, så vil de to små enhetene ha dobbelt opp av en del fasiliteter, for eksempel inngangsparti, tekniske rom og lignende.

Les også

Fremtidens barnehager, større og større?

De to små enhetene vil samlet sett ha større areal. Det er derfor en miljøgevinst ved større bygg fordi de beslaglegger mindre areal, krever mindre energi for oppvarming og forbruker mindre materialer ved bygging.

Den mest miljøvennlige kvadratmeteren er den som ikke bygges.

Den mest miljøvennlige kvadratmeteren er den som ikke bygges.

16. desember har Waldemar Blumer et leserinnlegg på trykk med flere påstander vi ikke deler. Blant annet at nye barnehager i Bærum plasseres på steder der det nesten ikke bor barn i nærområdet, og at foreldre i Bærum kjører dieselbil.

Det at det er litt størrelse på en barnehage, trenger ikke bety mer bilkjøring.

Et eksempel er Oksenøya barnehage som nettopp åpnet på Fornebu. Her bor mange med kort avstand til barnehagen. Oksenøya er en stor og flott barnehage med gode fasiliteter i nærområdet der barna bor. Like utenfor går bussen fire ganger i timen.

Les også

Vi har ingen å miste

Et annet eksempel er Rykkinn. Her er det flere eldre og små barnehager nære hverandre med vedlikeholdsbehov.

Nå bygges en ny og flott barnehage sentralt på Rykkinn. Barnehagen vil ligge svært nære kollektivtransport med hyppige avganger og kort gange fra Rykkinn senter.

Det blir en moderne barnehage der foreldre som bor i nærmiljøet og jobber i enten Sandvika, Oslo eller andre steder, kan gå av bussen, handle dagligvarer og så hente i barnehagen. Alt uten bruk av bil.

Bærum kommune har over lang tid bidratt til å gjøre det mer attraktivt å velge nullutslippskjøretøy, for eksempel ved at slike kjøretøy parkerer gratis på kommunale plasser.

Bærum er blant kommunene i Norge med høyest andel elbiler etter mange år med vellykket politikk.

Vi må legge til rette for at flere kan gå, sykle og reise kollektivt. Derfor utvikler vi gode sentrumsområder. Samtidig vet vi at ikke alle kan klare seg uten bilen, og derfor må vi også bidra til at flere velger elbil.

Bærums barnehager er en del av en helhetlig, gjennomtenkt politikk, der klima og miljøhensyn alltid er i fokus for hva kommunen gjør.

Les også

Argumenter både for og mot store barnehager