Vi i Rødt i Bærum er bekymret for hvordan arbeidshverdagen er for de som jobber innen barnehage, skole, sykehjem, hjemmebaserte tjenester og barnevern. Det vi hører fra mange arbeidsplasser er at:

  • De er ofte for få folk på jobb til å gi et godt tilbud.
  • Mange ansatte strekker seg altfor langt for å gi gode tjenester, men ser at det over tid bare fører til at de selv blir helt utslitt og funger dårlig, og da blir lettere syke selv.
  • Det er svært vanskelig å få tak i godt kvalifiserte vikarer og det blir «skyfling» av folk fra en avdeling (som har nok folk den dagen) til andre avdelinger som er underbemannet den dagen. Det gjør ikke situasjonen noe bedre for de som jobber der.
  • Private vikarbyråer har lite folk å tilby og svært få med erfaring og kompetanse.
  • Ansatte slutter og finner seg andre jobber i en annen sektor, de orker ikke å stå i dette over lang tid.

Les også

Ikke legg ned 14 barnehager

De gode løsningene alle fortjener, vakler for tiden i Bærum. I Bærum mister vi kvalifiserte ansatte som ønsker å gjøre en innsats, fordi det viser seg at det de må legge i jobben, rett og slett er for mye.

Under pandemien var arbeidssituasjonen svært krevende innenfor mange yrker, folk jobbet og slet og fikk lite igjen for det.

De gode løsningene alle fortjener, vakler for tiden i Bærum.

Applaus er hyggelig, men gjør ingenting med for stor arbeidsbelastning dag etter dag.

Nå er pandemien i hovedsak over, men mange steder sliter vi med at det er altfor lite folk på jobb. Hvis ikke Bærum kommune klarer å snu dette nå, vil vi om kort tid står overfor helt uoverstigelige utfordringer.

Vi kan og må lokalt her i Bærum sørge for en bedre bemanning. Vi vet at mange steder er det vesentlig færre ansatte, også enn det administrasjonen planlegger med.

Les også

Flukten fra barnehagene

I første runde er dette ganske enkelt. Flere ansatte gir mindre behov for vikarer. Det bør være flere ansatte slik at en ikke trenger vikar hver gang det er fravær. Det er alltid noen som er borte, og det må legges inn i planene for antall ansatte.

Når tilgangen på vikarer er så vanskelig, fører dette også til at de som har det som sitt ansvarsområde, må bruke utrolig mye tid på å dekke opp med innleide vikarer. Hvis de slipper dette, har vi også spart mye tid på en lite «lønnsom» arbeidsoppgave.

Slik bemanningen er nå, vil det koste lite med flere fast ansatte. I det store regnskapet er det mer lønnsomt å ha en ekstra stilling enn å få tak i uerfarne vikarer som

  • det er en kjempejobb å få tak i
  • krever mye opplæring før de kan bidra noe særlig
  • kun går inn i korte kontrakter og forsvinner fort

Da vil barnehagen, skolen og sykehjemmet ha en som er kjent på arbeidsplassen, som alle kjenner og er kjapt tilgjengelig.

Barnevernet i Bærum sliter med en kraftig underbemanning. Det gjør at de som jobber der, har altfor mange saker hver seg. Vi ser at de for eksempel har dobbelt så mange saker som Trondheim.

Dette fører bare til at folk blir utslitt og søker seg bort. Her er det flere stillinger som er svaret, ikke bare vikarer som er der i kort tid.

Les også

Sats på skole og barnehage