Hvis de ansvarlige hevder at de følger brøytestandarden, og det fører til denne type forhold, er standarden feil og må endres («Bærum har fulgt vedtatt standard hele vinteren», Budstikka 21. mars).

Ingen kan akseptere og godta at bilister skal være fornøyde med disse forholdene.

Les også

Kommunens ansvarsfraskrivelse

Hvis to biler uten piggdekk møtes på denne veien, er det ingen av dem som kommer opp av sporene.

Da må den ene rygge til man finner forhold som gjør det mulig å passere hverandre.

Hvis dette er forhold kommunen mener at innbyggerne i Bærum skal godta, har ikke kommunen forstått sitt ansvar.