Fødselstilbudet i Norge er stadig gjenstand for offentlig debatt. På generelt grunnlag er vi selvsagt heldige som lever i Norge og som i stor grad kan si at vi har en god fødselsomsorg.

Likevel viser statistikker at så mange som én av tre fødende har tegn på depresjon etter fødsel.

Mange kvinner opplever så dårlig oppfølging at de heller ønsker å reise hjem enn å bli liggende på sykehus etter fødsel. Jordmødre på sin side opplever et stort arbeidspress og roper etter flere folk, samtidig som flere fødesteder sentraliseres og stadig flere avdelinger legges ned.

Nyheten om at ABC-enheten ved Ullevål sykehus skal legges ned i forbindelse med bygging av nytt sykehus, og endringer i fødselstilbudet i Oslo, føyer seg i listen.

Til tross for at Stortinget har vedtatt at fødende skal få et differensiert fødselstilbud, skal landets mest kjente fødested for naturlige fødsler legges ned.

Nedleggingen av ABC-enheten ved Ullevål sykehus har skapt sterke reaksjoner, ikke kun i Oslo, men også i områdene rundt. Et samlet Oslo bystyre har bedt om at ABC-enheten ikke legges ned og videre bedt byrådet oversende en anmodning til helseministeren om at enheten opprettholdes når nytt sykehusbygg er på plass.

Denne sommeren har ABC-enheten vært sommerstengt. Det bør ikke være sjokkerende eller nødvendig å påpeke at fødsler og graviditeter ikke tar sommerferie. Med andre ord fikk dette direkte påvirkning for de som var så «uheldige» å føde i sommermånedene i år.

Vi kan ikke få færre ABC-enheter, vi bør tvert imot få flere.

Jeg mener dette er et steg i feil retning og tok derfor saken opp som en interpellasjon i forrige kommunestyremøte i Asker. Dette på vegne av kvinner som opplever å ikke få velge selv hva som passer best for seg.

På vegne av kvinner som har mye viktigere ting å prioritere sin tid og energi på i tiden fremover enn å bekymre seg og kjempe i denne saken. På vegne av kvinner som jeg mener absolutt ikke bør settes i denne situasjonen.

Les også

Jordmormangel i en tid med flere nyfødte

Tilbakemeldingen i kommunestyresalen og fra ordføreren vitner om et kollegium som forstår og erkjenner utfordringen, og som sammen er tydelige på at våre innbyggere skal ha et differensiert fødetilbud hele året.

Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst vil nå motta et formelt brev fra Asker kommune ved ordføreren, hvor det uttrykkes bekymring rundt fødselstilbudet og hvor kommunen blant annet ber om at ABC-enheten ved Ullevål sykehus opprettholdes også i nytt bygg fra 2030.

Dette for å sikre Asker kommunes innbyggere et differensiert fødetilbud.

Vi kan ikke løse dette alene, men vi kan være en del av løsningen. For å sikre en enda bedre fødselsomsorg og valgfrihet for den enkelte, er det viktig at vi snur hver stein.

Vi kan ikke få færre ABC-enheter, vi bør tvert imot få flere. En av mulighetene jeg mener kan ses på som et naturlig neste steg, er hvorvidt en slik ABC-enhet også kan opprettes på Bærum sykehus.

ABC-klinikkene er avgjørende for å sikre et differensiert og mangfoldig fødetilbud. I 2022 bør det være en selvfølge.

Les også

Betydningen av begrepet kvinnehelse vaskes ut og det er skummelt