Finans Norge har i samarbeid med flyktningkontoret i Bærum kommune utviklet et opplæringstilbud i personlig økonomi, som kommunen vil benytte i sitt introduksjonsprogram overfor flyktninger.

Torsdag ble programmet lansert med Fabian Stang, som er statssekretær for innvandrings- og integreringsministeren, som gjest.

Stang påpekte at Bærum gjennom dette programmet bidrar til å virkeliggjøre gode intensjoner om bedre integrering av innvandrere.

LES OGSÅ: Færre betaler regningene sine – flere vil sikre seg

LES OGSÅ: Her drilles Asker-elevene i personlig økonomi

Undervisningsprogrammet tar for seg økonomisk planlegging og pengebruk, samt bank- og forsikringstjenester.

Kursdeltagerne skal få:

  • en grunnleggende kompetanse i økonomistyring
  • kunnskap om å sette opp budsjett og hva man må gjøre dersom budsjettet ikke er i balanse
  • kjenne til hvordan norske dagligbanktjenester fungerer
  • kjenne til hvorfor man bør forsikre seg og hvilke forsikringer som er nødvendige
  • vite konsekvenser av ikke å gjøre opp for seg, inkasso og betalingsanmerkninger.

Statssekretær Stang poengterte at også vanlige nordmenn vil kunne ha god nytte av opplæring i personlig økonomi. 480.000 nordmenn mangler grunnleggende tallforståelse.