Jeg registrerer at enkelte ivrer for å stenge broen på Bekkestua for biler og trolig fjerne musikantstatuene i tillegg.

Det er flere ting som taler mot en stengning her.

For det første så må det finnes gode alternativer til å komme raskest mulig til ytterkantene av sentrum av Bekkestua og for å kunne rekke avtaler eksempelvis på Stabekk barneskole.

Og for de som har assistanse i hjemmet, så har hjemmehjelpen et tidspress som gjør at de trenger korteste og raskeste vei til brukerne sine. Dette har vi sett eksempler på nå den siste tiden, når været har ført til at brukere ikke får besøk fordi andre må prioriteres foran.

I tillegg har vi nødetatene som må ha raskest mulig vei dit de blir sendt ut. Sekunder og minutter teller for dem i stor grad.

At en fantomsyklist krever fri adgang gjennom sentrum, blir stikk motsatt av det som er tanken bak, å ha god sikkerhet for alle i sentrum av Bekkestua. For syklistene må det heller legges opp til en «ringvei» som ivaretar de som skal gjennom på vei til/fra jobb eller skole.

For bilistene sin del kommer det etter hvert en ny tunnel fra Gjønnes som kobles på E18. Takket være den tunnelen blir det enda mindre trafikk gjennom Bekkestua sentrum.

En må jo og spørre seg om hvordan det eventuelt tenkes at den årlige blomsterparaden hver 17. mai i regi av Smågardistene vil la seg gjennomføre. Der er det nemlig med flere kjøretøy i tillegg til alle som går fra Stabekkbanen og gjennom Bekkestua sentrum (over broen og så ender på Stabekk barneskole).

Les også

Et prøveprosjekt som engasjerer

Selv har jeg heller aldri opplevd miksen i Bekkestua sentrum som et problem hverken som gående eller kjørende. Selv med stadig større andel av den eldre generasjonen som har nærhet til det de selv har behov for i sin hverdag.

Det er pussig at kommunen skal ta seg råd til denne stengningen, men kutter i skoletilbud og andre daglige behov for den yngre generasjonen i vår kommune.

Jeg håper nå at våre politikere tar to steg tilbake og tenker seg om en gang til og helst stopper dette forsøket.

Det forrige var en innsnevring på broen over Gjønnes stasjon. Den forsvant heldigvis igjen. Både det prosjektet og denne mulige stengningen av deler av Bekkestua sentrum vil bare lage mer utfordringer enn det løser, og andre beboere og berørte vil få økt belastningen der de bor.

Det å spre trafikken mest mulig er det som er samfunnsmessig best på alle måter.

Les også

Hva ønsker vi å oppnå?