Det er svært gledelig å se debatten i Budstikka om hvordan vi raskest mulig kan få på plass flere og mer miljøvennlige hurtigbåter til Vollen, Slemmestad og nye anløpssteder langs Oslofjorden. At stadig flere aktører og politiske partier setter fokus på dette øker sjansen for at vi får det til.

Tor Smaaland peker i sitt innlegg i Budstikka 22.februar på det åpenbare at også biogass som drivstoff må vurderes på disse båtsambandene. Vi er helt enig med Smaaland. Dette er helt i tråd med vårt forslag og Akershus fylkestings vedtak i at prioriteringene i Akershus nylig vedtatte klima- og energiplan må ligge til grunn også for båtanbudene, det vil si at batteri og hydrogen har høyest prioritet, og dernest biogass.

Økt produksjon av biogass er en forutsetning for å kutte klimagassutslipp både fra avfall og landbruk, og bruk av biogass i transportsektoren er en del av løsninga for å kutte utslipp fra transport, ikke minst på tunge kjøretøy og på båter. Produksjon av biogass er en viktig måte å utnytte søppel, avløpsslam og møkk, som ellers vil være et miljøproblem- som en ressurs som også bidrar til å kutte klimagassutslipp i andre sektorer.

Null utslipp fra transport er målet, men det bør ikke utelukke bruken av biogass i transportsektoren, som gitt riktig produksjon kan gi klimaeffekt på mer enn 100 prosent, fordi utslippene også reduseres i avfalls- og landbrukssektoren. Vi er også opptatt av at å vurdere hvor og når bruk av biogass er en god løsning heller ikke er en trussel mot innfasing av nullutslippsteknologi som batteri og hydrogen.

Både fylkestingene i Akershus og Buskerud har vedtatt anmodning om at utslippsfrie båter tas i bruk så snart som mulig, og at man ønsker å teste ut økt frekvens på dagens samband Slemmestad-Vollen-Oslo, eventuelt også Fornebu.

Venstre er utålmodige på å få på plass flere og mer miljøvennlige båter på Oslofjorden, og har tenkt å jobbe både i kommunene og i fylkestinget til at det kommer på plass så snart det er mulig.

Les også: