Fleksibilitet og valgfrihet for den enkelte barnefamilie er viktig for å få hverdagen til å gå opp. Mange vil oppleve at en løsning som passer for noen andre, kanskje ikke er den beste løsningen for seg og sin familie. Det må vi ha et system som er tilpasset for.

I Asker er det slik at barn som fyller ett år senest i august det året det søkes om, har rett til å få plass i barnehage fra august.

Videre kan barn som fyller ett år i september, oktober eller november, få plass fra august, men de har rett til plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Det betyr at hvis man får barn i perioden februar-juli, har man i praksis ikke rett på barnehageplass før august året etter. Dagens ordning rammer skjevt og er ikke tilpasset den tiden vi lever i.

Denne opptaksordningen fører til at mange foreldre i dag ser seg nødt til å ta ulønnet permisjon for å være hjemme med barnet.

Enkelte risikerer faktisk å være ufrivillig hjemme i et halvt år fordi man kun har ett hovedopptak i året. Det mener jeg er dypt problematisk.

Folk må ha frihet til å velge å få barn når det passer dem, og ikke når det passer staten. Det er store individuelle forskjeller i hva den enkelte barnefamilie ønsker, og hva som passer deres situasjon best.

Les også

ABC-enhet vil styrke fødetilbudet ved Bærum sykehus

Noen velger å være hjemme lenger med barna sine, mens andre vil raskt tilbake til jobb igjen. Derfor er det viktig at man har muligheten til å velge dette selv.

Fremskrittspartiet ønsker derfor løpende opptak for barnehager. Når på året barnet er født, skal ikke ha betydning for når man har rett til barnehageplass.

Vi har tidligere foreslått i Stortinget en nasjonal endring for dette, men det er ikke flertall for å endre dette nasjonalt.

Derfor mener jeg og Asker Frp at vi må ta ansvar for vår kommune og våre innbyggere og sikre fleksibilitet til barnefamilier i Asker.