– Ved å prøve ut ulike håndverksfag, kan elevene bli kjent med hva ulike yrker innebærer. Det kan gjøre dem bedre rustet når de skal velge veien videre, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Statsråden fra Høvik dro til Hundsund ungdomsskole på Fornebu denne uken for å lansere det nye valgfaget «Praktisk håndverksfag», som ungdomsskoler over hele landet kan tilby elevene sine fra høsten av.

Faget er helt i tråd med et forslag som ble lansert fra høyrehold i Bærum i høst.

– Bra for praktiske elever

Hundsund-elevene er blant dem som kan velge «Praktisk håndverksfag» til neste skoleår.

– Vi lever i et distrikt der folk har høy akademisk kompetanse og ambisjoner. Dette nye valgfaget kan gi elevene et verdifullt innblikk i praktiske håndverksfag, sier Hundsund-rektor Hans-Marius Christensen.

 

Skolen får støtte til å pilotere faget, elever på alle trinn kan velge det til høsten.

– Det er bra både for samfunnet og elever med praktiske interesser å åpne opp for mer håndverk i ungdomsskolen. Vi kommer til å mangle håndverkere fremover, sier Christensen, som håper valgfaget skal lede til samarbeid med bedrifter lokalt på Fornebu.

Fagarbeidere er den kompetansen næringlivet i Akershus selv mener det er størst mangel på, viser en kartleggingen NHO gjorde i høst.

– Skal gi skaperglede

– Med dette faget skal elevene få oppleve skaperglede, engasjement og utforskertrang, sier kunnskapsminister Sanner.

Han fastslår at et viktig mål med det nye valgfaget er å styrke rekrutteringen til yrkesfag og motvirke en tradisjonell kjønnsdeling av arbeidslivet. Et annet mål er at elevene skal bli i stand til å ta mer miljøbevisste valg for en bærekraftig utvikling.

I dag er det 15 ulike valgfag i ungdomsskolen. Hver skole avgjør selv hvem av dem de vil tilby.