Folket har talt om hvilke naturopplevelser de frykter at skal gå tapt. Rundt hovedstaden og langs Oslofjorden er mange bekymret for nærskogene og fjordens helse.

Nå må de kommunale politikerne vise handlekraft.

Hele 1.459 bidrag strømmet inn da vi ba folk fortelle hvilke naturopplevelser de er redde for å miste.

Det gjør inntrykk å lese folks egne ord om hva opplevelsene betyr for dem, hvorfor de frykter at de skal bli borte, og hva det vil bety for dem.

I Oslo og Akershus er det mange som deler en bekymring for det aller næreste, naturen mange av oss er så heldige å ha tett på oss i hverdagen og der vi bor: Gammelskogens mangfold, livskvaliteten i å ha en hundremeterskog bak blokka eller det å kunne tilbringe dager i og ved vannet langs Oslofjorden.

En uavhengig jury bestående av personer med solid tyngde og bredde innen natur og friluftsliv har trukket frem ti truede naturopplevelser som går igjen på landsbasis:

  • nærnatur
  • urørt natur
  • gammelskog
  • stillhet og mørke
  • kyst og strandsone
  • levende hav og fjord
  • fugleliv og naturlyder
  • frodig flora og yrende dyreliv
  • høsting på naturens premisser
  • skigåing, årstider og snørike vintre

Juryen skriver i sin begrunnelse at opplevelsene folk har nominert, både er knyttet til hva natur er og hva den ikke er.

For i en oppjaget hverdag med tidskrav, lyd, lys og andre mennesker kan natur være nettopp det pusterommet vi trenger for å leve, ikke bare eksistere.

Nå som vi vet hvilke naturopplevelser dere er mest redde for å miste, er neste steg å legge en slagplan for å ta vare på opplevelsene for fremtiden.

De fleste beslutninger som avgjør tilgangen på naturopplevelser, blir tatt i kommuner og fylkeskommuner. For naturen er lokal, og det er arealpolitikken også.

Og her i en svært tettbygget del av landet er arealpolitikken og det å skape grønne lunger desto viktigere.

Det krever politisk vilje og pågangsmot å sikre befolkningen tilgang til naturopplevelser uten at vi skal måtte reise langt.

I valgkampen skal vi derfor utfordre politikerne på å gjøre mer for å ta vare på de fantastiske opplevelsene naturen gir oss.

Og så snart de nye kommunestyrene, bystyret i Oslo og fylkestingene er valgt, skal de få rødlista for truede naturopplevelser fra oss – sammen med politiske forslag til hva de kan gjøre for å bevare dem.

Før den tid kan du stemme over den eller de naturopplevelsene på lista som du mener det er viktigst å arbeide for å bevare, på verdtåbevare.no.

Husk også at du som velger, kan utfordre politikerne på saker du bryr deg om. Og vær bevisst på at din stemme til et parti også er en stemme til deres naturpolitikk, så sørg for at den er god og ivaretar naturen som er viktig for deg.

Nesten alle nordmenn er naturelskere, og vi kan ikke lenger ta naturen for gitt.

Det er på tide å minne både hverandre og politikerne våre om at kjærlighet forplikter.