I sommer kan vi oppleve at en hurtiggående ferge trafikkerer strekningen Oslo-Fornebu-Vollen. Ruter er innstilt på å etablere tilbudet gjennom sommerferien. Nå avgjør fylket om de nødvendige midler skal bevilges.

For alle som ønsker at fjorden må avlaste veinettet i Vestregionen, er dette forslaget et lite steg i riktig retning.

På samme måte som forsøket mellom Aker Brygge og Fornebu er det. På denne strekningen, som kun går i morgen- og ettermiddagsrushet, er det stadig flere som benytter tilbudet.

I utgangspunktet har Veritas på Høvik vært den store pådriveren for at ferger – og da elektriske ferger – bør bli det nye, store kollektivtilbudet mellom Asker, Bærum og Oslo.

Men før fjorden får eldrevne ferger, må de reisende venne seg til at fjorden er et godt alternativ til jernbane, busser og privatbiler.

Gamle vaner er vonde å vende, så en forsiktig start kan synes riktig. Og hva er vel bedre en varm sommerdag enn å ta en ferge til Vollen.

Vi tror både fylkespolitikere og Asker kommune vil si ja til det nye tilbudet fra Ruter. For Vollen kan det bety mer aktivitet både på museet og på kafeene.

På sikt må elektrisk fergetrafikk ses på som en del av kollektivløsningen for hele regionen. Gjennom Asker og Bærum til Oslo har vi i dag effektiv jernbane- og busstransport.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Vi reiser mer kollektivt enn noen gang. Men til tross for oppmuntrende kollektivtall, fortsetter biltrafikken å forurense langs hovedveiene og i Oslo sentrum.

Så ille er det at Oslos politikere har lansert ideen om å nekte dieselbiler å komme til byen på de mest forurensende dagene.

Fergetrafikk har frem til i dag vært betraktet som en vesentlig forurensningskilde. Men det vil selvsagt snu når elfergene kommer i regulær drift.

Da vil vi oppleve at fergene bidrar til å redusere både utslipp og køer. Mindre biltrafikk har også det ved seg at miljøforbedringene blir store – og nyttetrafikken kommer mer effektivt fra A til B.

Veritas har ivret for denne løsningen i flere år, godt applaudert av ordførerne i Asker og Bærum.

Tiden er inne for at kommunene langs Oslofjorden lager en plan for hvordan hovedstaden og Vestregionen kan bindes sammen av forurensningsfri fergetrafikk.

Hverken nye ferger, fergeleier eller parkeringsplasser for pendlere kommer av seg selv.

Mens vi venter på at fergetrafikken blir forurensningsfri oppfordrer vi enda flere til å nyte båtlivet på strekningene Fornebu–Oslo, Lysaker–Oslo og Vollen–Oslo.

Dette er Budstikkas lederartikkel fredag 13. februar 2015.