Sammen med ordførerkollegaer i Drammen, Frogn og Lier står Conradi bak et opprop som er sendt til samtlige stortingsrepresentanter.

Det er regjeringens forslag til utsettelse av ny Oslofjordtunnel i neste års statsbudsjett som har fått de fire ordfører til å kjøre sammen.

Ny tunnel på E134 står øverst på Statens vegvesen liste over prioriterte veiprosjekter. Det prioriteres likevel ikke av regjeringen, i likhet med en rekke andre samferdselsprosjekter.

Veldig skuffet

– Vi er veldig skuffet over at E134 Oslofjordforbindelsen, fase 2 ikke er prioritert. Tunnelen er farlig og uforutsigbar. Det er et trist faktum at tunnelløpet stenges flere ganger hver uke på grunn av alvorlige og mindre alvorlige trafikkuhell, skriver Conradi i et brev til alle stortingets medlemmer.

Oslofjordforbindelsen

  • Oslofjordforbindelsen trinn 1 ble åpnet i 2000. Det var bomavgift frem til 2016.
  • Trinn 2 omfatter utbygging av E134 på Strekningen Hvassum – Verpen fra to til fire felts løp og nye løp i Oslofjordtunnelen. Planlegges ferdig i 2028.
  • Foreløpig kostnadsoverslag har plassert 5 milliarder kroner. Det finansieres med 1,8 milliarder statlige midler. Resten skal finansieres med bompenger over 15 år.
  • Oslofjordtunnelen er 7,3 km lang og går mellom Asker og Follo. Ble åpnet i juni 2000.
  • Den har vært sterkt kritisert for å være trafikkfarlig og brannfarlig siden den er bratt. Største stigning er 7 prosent.
  • Flere sikkerhetstiltak har kommet på plass de senere årene, deriblant restriksjoner for tunge kjøretøy og et avansert viftesystem for å bli kvitt røyk. Tunnelen har også evakueringsrom for hver 250. meter.

I vår dokumenterte Budstikka at på drøyt to år hadde Oslofjordtunnelen vært stengt 2.119 ganger. Tunnelen er landets mest stengte tunnel de siste to årene.

I dag er tunnelen åpen 90 prosent av tiden. Et nytt tunnelløp vil kunne øke dette til 99 prosent, ifølge Statens vegvesen.

– Til tross for frustrasjon over utsettelsen av nytt tunnelløp under Oslofjorden, gleder vi oss over at det er avsatt planleggingsmidler for strekningen «Dagslett – E18» som en annen viktig del av Oslofjordforbindelsen, skriver Conradi.

Hun peker på at prosjektet tidligere er stanset, og det er avgjørende for trafikksikkerhet, næringsliv og nabolag at prosjektet har fremdrift i takt med nytt tunnelløp.

Store konsekvenser

Lars Bjerke, kommunedirektør i Asker, poengterte da statsbudsjettet ble lagt frem at utsettelsen også rammer infrastrukturen i Asker, med økt trafikk på Røykenveien og Slemmestadveien.

– I tillegg hemmer det næringstransporten i regionen. Det er meget problematisk at de tar ut dette prosjektet, for det gir store samfunnsmessige konsekvenser, sier han.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) svarte dette da budsjettet ble lagt frem uten penger til tunnel:

– Det er mange gode grunner til at vi ønsker å holde tilbake på pengebruken. Vi er nødt til å prioritere tøffere, svarte han, og viste til prisveksten.

– Det kommer nye muligheter i nye statsbudsjetter, sa Nygård til slutt.