– Dette er ikke en hverdagslig hendelse, slår Marilyn Brattskar, kantor i Holmen kirke og dirigent for HVM-koret (His Masters Voice, journ.anm.) fast.

Siden januar i år har korene til Holmen, Asker, Østenstad og Vardåsen kirker møttes ukentlig for å øve inn Mendelssohns «Elias».

Til sammen 100 korister i et bredt aldersspenn deltar i prosjektet. I tillegg har kirkekorene leid inn profesjonell dirigent, solister og orkester.

Må satse litt ekstra

Dirigent for Østenstad sangeri, Kristin Hesselberg Meland, innrømmer at det har vært «litt av et puslespill» for å få kor-kabalen til å gå opp.

Til vanlig øver kirkekorene på ulike dager. For å få til fellesøvelser har koristene som vil delta på konserten vært nødt til å satse litt ekstra.

– Skal man delta på konserten må man være forberedt. Mister du mer enn to tredjedeler av øvelsene, er det liten vits å være med på konserten, presiserer Brattskar.

 

Så langt er det likevel økonomi som har vært den største utfordringen. Alle fire kirkene spleiser på utgifter knyttet til leie av profesjonelle musikere. Forhåpentligvis sikrer billettinntekter og støtte fra kommunen kostnadene.

– Prosjektet skal bidra til ekstra input og inspirasjon. Samtidig blir vi bedre kjent på tvers av korene, sier Meland.

Sang er bra for helsen

For Vardåsen Vox Cardis (Hjertets stemme, journ.anm.) er det første gang koret er med på et samarbeidsprosjekt med de øvrige kirkekorene.

De tre andre gjorde et lignende prosjekt for et par år siden.

– Vi er 26 medlemmer, så for oss er det vanskelig å gjøre et så stort verk som «Elias» alene, sier dirigent Yngvild Wattum Stuksrud.

 

Koret er det yngste blant kirkekorene.

Korsamarbeidet gir ifølge Stuksrud mer energi og glede, men skal også ha mange andre positive bivirkninger.

– Når man synger kommer man nærmere sjelen. Selv om stemmebåndet vårt er like stort som en lillefingernegl, er det likevel mye kraft i det, sier Stuksrud.

Hun får støtte fra Marilyn Brattskar i Holmen kirke.

– Forskning viser at det å synge gir god psykisk og fysisk helse. Når du synger med andre forsterker du dette. For mange som synger i kor går gjerne disse øvelsene foran alt annet. Kanskje fordi forskning også viser at man lever lenger hvis man synger, sier hun.

OGSÅ I ASKER: Musikk som terapi på bo- og omsorgssenter

Mangler alltid menn

Askers fire kirkekor er blandede kor, selv om det er overvekt av kvinner hos alle.

Kantor og dirigent i Asker kirke, Ingvild Køhn Malmbekk, tror ikke det er spesielt for menigheten.

– De fleste kirkekor sliter med å få nok menn, men sånn er det i alle kor, sier hun.

I hennes kor er ni av 35 medlemmer menn. Få menn og økende gjennomsnittsalder er blant korenes utfordringer.

– Folk vil jo ikke slutte når de har begynt. Så lenge stemmen holder er det heller ingen grunn til det, sier Kristin Hesselberg Meland.

Kirkekorene har konsert i Østenstad kirke lørdag 6. april og Asker kirke 7. april.