Kvinnehelseforskningsprisen på 100.000 kroner deles ut av Norske Kvinners Sanitetsforening. Prisen går hvert år til en forsker, forskningsgruppe eller forskningsmiljø som har «utmerket seg ved fremragende forskning» på kvinnehelsefeltet. Det legges også vekt på at kunnskapen er formidlet utad ved deltagelse i samfunnsdebatten.

Sanitetsforeningen påpeker at Sundgot Borgen har vært engasjert i temaet spiseforstyrrelser i nærmere 40 år. I 1993 avla hun sin doktorgrad på temaet spiseforstyrrelser blant kvinnelige eliteidrettsutøvere ved Norges idrettshøgskole.

«Hun så også på mulige utløsende faktorer, og engasjerte seg for å påpeke manglende kompetanse hos ledere og trenere. Hennes innsats var viktig for at problemet med spiseforstyrrelser i idretten ble tatt på alvor og satt på dagsorden», skriver de i begrunnelsen.

«Et viktig prosjekt støttet av Sanitetskvinnene har handlet om å finne den beste behandlingen mot spiseforstyrrelser. Det har vakt oppsikt at en kombinasjon av trenings- og kostholdsveiledning viste seg å være mer effektivt enn kognitiv adferdsterapi, som tidligere ble ansett som den beste behandlingen. Det har gitt håp om at flere med spiseforstyrrelser kan få effektiv behandling.»