Fredag skrev Budstikka at sjåførmangel skaper trøbbel for spesialskyssen flere elever i Asker og Bærum er avhengig av. Ifølge Ruter klarer ikke operatørene for spesialskyss i Asker og Bærum, Minibuss 24-7 å levere de tjenestene de skal. Årsaken er mangel på kvalifiserte sjåfører, ifølge administrerende direktør Erik Skaaden i Minibuss 24-7.

Ifølge pressetalsperson Øystein Dahl Johansen i Ruter, er Haug skole og ressurssenter særlig berørt. Her går «elever med vansker på ulike områder, multihandikappede, autisme og autismelignende vansker og sammensatte lærevansker», ifølge skolens hjemmeside.

– Vi gjør hva vi kan for at de som trenger denne skyssen skal få den. Så vidt jeg vet, er det ingen som står uten skyss, sier Johansen.

– Bekymringsverdig

I en e-post til Budstikka uttrykker FAU ved Haug skole nå bekymring for situasjonen.

– Det er bekymringsverdig at sjåførmangel har blitt nevnt som årsaken til utfordringene i spesialtransporten. Vi er avhengige av denne tjenesten for å kunne gi våre barn trygghet og muligheten til å delta fullt ut i skoleaktiviteter, samtidig som vi selv kan gå på jobb, skriver FAU-leder ved Haug skole og Ressurssenter, Beate Louise Lien.

FAU oppfordrer fagorganiserte hos operatørene til å undersøke hvordan lønn og arbeidsvilkår påvirker rekrutteringen og bemanningen i spesialtransportsektoren, og til å jobbe for at dette blir en attraktiv arbeidsplass for sjåførene.

– Det er avgjørende å sikre at barna ved Haug skole får den nødvendige transporten de trenger for å trives og utvikle seg. Et ord som har blitt brukt er «omsorgstransport». Å være sjåfør i transport av våre barn er en uvurderlig viktig jobb. De kjører det mest dyrebare vi har, fortsetter FAU-lederen.

Hun ønsker også å uttrykke FAUs misnøye med mangelen på kommunikasjon fra Ruter om utfordringene de står overfor.

– Vi foreldre føler oss dårlig informert, og vi skulle gjerne sett at Ruter kommuniserte direkte med oss for å dele informasjon om situasjonen.

– En utfordring

Ruters pressetalsmann understreker at det jobbes, og har vært jobbet intensivt, med rekruttering av sjåfører, men at dette er svært krevende i dagens arbeidsmarked.

– Det er en utfordring for hele bransjen med sjåførmangel. Det gjelder også eksempelvis for rutebusser, sier pressetalsperson Øystein Dahl Johansen i Ruter til Budstikka.