I formannskapet 10. januar behandlet vi en sak om nytt veinavn ved Klokkarstua næringspark. En næringspark som nå dekker over mange dekar med Hurums beste matjord.

Det hadde kommet inn flere innspill på veinavn sånn som Ustadsvingen, Ustadstubben og Farvelbakken. Farvelbakken er en referanse til Hurums gamle rettersted som lå på en fjellknaus rett ved den nye Kiwi-butikken på Klokkarstua.

Ja, vi skriver «lå», fordi det meste av Farvelbakken, i likhet med matjorda, er sprengt vekk i forbindelse med utvidelse av det nye næringsområdet.

Denne saken viser på en utrolig billedlig måte på hvilken hensynsløs og kunnskapsløs måte vi driver «samfunnsutvikling» på.

Viktige kulturhistoriske referanser og vårt eget levebrød sprenges bort for å gjøre plass til en skrekkelig næringspark som undergraver næringsgrunnlaget i flere av våre tettsteder.

Næringslivet på Klokkarstua og Holmsbu mister kunder, gateliv og inntekter til et industriområde som nå ligger på jordene midt mellom alt.

Vi er enig i at Historielagets navneinnspill var best. Farvelbakken ble også enstemmig vedtatt som nytt veinavn til Klokkarstua næringspark.

Men for våre barn og barnebarn er tap av matjord kritisk. Farvel-til-matjord-bakken ville derfor vært en like relevant og tidsriktig referanse. En referanse som kanskje ville få fremtidens politikere i Asker til å reise spørsmålet om hva som er virkelige verdier.

Nei, dette er en tragisk sak på mange måter.