Skal barna i Bærum gå i skikkelige barnehager som legger grunnlag for lek og læring, eller skal de ha plass i barnehager med standard under det mange av oss anser som akseptabelt?

Kommunestyret i Bærum behandlet nylig «barnehagebehovsanalysen». Det er en stor og viktig sak som handler om å sikre nok barnehageplasser til å dekke behovet og gi oss gode barnehagebygg.

MDG og Høyre endte i en spennende debatt om saken i kommunestyret. 5. november fulgte Hans Rugset fra MDG opp med et innlegg her i Budstikka med sitt syn.

Bærum har flere eldre, små og lite hensiktsmessige barnehagebygg som også er litt slitne. Disse skal erstattes.

Moderne barnehager har andre krav enn de gamle stuene. Eksempler er skikkelige garderober for både barn og ansatte, arbeidsrom for pedagogene, møterom, universell utforming, ventilasjon, vinduer med gode solforhold og grupperom.

I mange av tilfellene er det derfor ikke et alternativ å bare pusse opp de gamle byggene. Det må totalrenoveres eller rives og bygges nytt.

Bærum har de siste årene bygget flere flotte, nye barnehager. Bygg med gode kjøkken og varm mat, flotte arbeidsrom for de ansatte og gode baser for barna.

Kommunen bygger byggene med egne innganger til basene og fellesfunksjoner i midten, så selv store barnehager oppleves små, fordi barna kommer direkte inn i sin base og er der hele dagen.

Det viktigste i barnehagene er ikke bygget, men det pedagogiske innholdet som har stor betydning for barnas utvikling.

Samtidig så finnes det noen fordeler ved større barnehager som gjør at vi ønsker å gå den veien i Bærum.

Det handler om språk, sosiale ferdigheter og alt det andre man trenger å lære når man er helt i starten av livet.

Det er ikke mulig å si om størrelse i seg selv avgjør kvaliteten i en barnehage. Både store og små barnehager kan være gode barnehager.

Samtidig så finnes det noen fordeler ved større barnehager som gjør at vi ønsker å gå den veien i Bærum.

MDG har googlet og funnet egen forskning som går på tvers av det faglige rådet fra kommunens fagadministrasjon.

De har bestemt seg for at de vil ha små barnehager, men strever med at løsningen ikke blir god.

I forslaget sitt i kommunestyret skrev MDG at flere av de små og eldre byggene skal opprettholdes og «I perioden frem til 2030 skal eksisterende mindre og mellomstore barnehager vedlikeholdes og rustes opp til en akseptabel standard, i den grad det er mulig.».

Flere av de små og gamle byggene er lite hensiktsmessige, overholder ikke dagens standard og er i dårlig stand. Mange er derfor foreslått revet, og noen av de små barnehagene som ligger nære hverandre, skal bli færre og større barnehager.

Når MDG skriver at barnehagebyggene skal rustes opp til akseptabel standard «der det er mulig», blir jeg bekymret. Mener de virkelig at barn skal gå i barnehager med standard under det de selv anser som akseptabelt?

Bærums barn fortjener gode barnehager. MDG har bestemt seg for løsning uten å ta inn over seg realiteten.

Heldigvis fikk de ikke flertall, og byggingen av gode, nye barnehagebygg fortsetter.

Les også

Barnehager der barna bor