Utdrag fra åpent brev til Lene Conradi:

Kjære Lene

Jeg har som ansatt i Asker kommune i nesten 40 år, lært deg å kjenne som en dyktig og ansvarsfull politiker og ordfører.

Det faller derfor ganske naturlig å henvende meg til deg når jeg opplever liten forståelse i det kommunale systemet.

Saken gjelder en varsling om «farlige veigrøfter». Det startet som en liten sak i Øvre Elnes vei i Vollen. Etter hvert ble det en større sak, da det stadig har dukket opp flere grøfter rundt i Asker med samme utforming.

Det har blitt sendt inn en varsling fra de fleste husstandene i Øvre Elnes vei. Etter en del korrespondanse rundt saken(e) ble jeg invitert til et møte med miljø- og samferdselsetaten. Her fikk vi diskutert og luftet problemstillingene.

11. november ble det sendt et skriftlig referat og en begrunnelse for at man ikke vil endre praksis fremover:

«Etter vår oppfatning er det ingen indikasjon på at grøftene utgjør noen signifikant fare.»

Problemet ligger i at man lager dype grøfter med grov pukk i bunnen og på sidene. Faren er at noen kan komme ut av veibanen eller gang-/sykkelbanen og da ikke vil ha noen annen mulighet enn å falle ned i grøfta.

Der vil man møte grove steiner som uvegerlig vil føre til et unødvendig stort skadeomfang. Man skal være heldig om det ender med brukket ben eller arm, og ikke en solid hodeskade.

Vi er alle enige om at vi trenger skikkelige veigrøfter som fjerner overvannsproblematikk. Det er utformingen som skremmer her.

Man velger å lage en potensiell trafikkfare for myke trafikanter, i kommunal regi.

Når det varsles, så henvises det til Asker kommunes veistandard. Der skal det vurderes i hvert tilfelle, noe som betyr at en ansvarlig person tar avgjørelsen i hvert prosjekt. Det vil igjen medføre et personlig ansvar dersom avgjørelsen senere skulle ende i en alvorlig personskade.

Man skal være heldig om det ender med brukket ben eller arm, og ikke en solid hodeskade.

Det holder neppe å henvise til at man må tilpasse fart til møtende trafikk. Prøv å si det til en tre-fireåring på trehjulssykkel eller ungdom på sparkesykkel eller rullebrett.

I Asker ønsker man flest mulig over på sykkel. Det har blitt lagt stor vekt på opplæring i trafikksikkerhet i både barnehager og skoler.

Da faller det på egen urimelighet at man lager svært farlige grøfter langs gang-/sykkelveier (eksempelvis Jacob Neumanns vei på Vakås) eller veier der små barn og skolebarn ferdes (eksempelvis Øvre Elnes vei i Vollen).

Økonomiske argumenter vil man alltid skyve foran seg. Så også i etatens svar. Det kan aldri rettferdiggjøre personskader eller ta bort ansvar.

Les også

Asker kommunes livsfarlige veigrøfter

Statistikk er vanskelig å vise til da det neppe er noe omfattende materiale på om folk er skadet i grøfter.

Det er mitt håp at det ikke må skje en alvorlig ulykke før man tar grep.

Nå faller snøen snart og dekker over grøftene. De vil imidlertid komme frem igjen til våren og fremdeles utgjøre en stor fare.

Det er mitt håp at du som kommunens øverste politiske leder vil ta noen grep i denne saken så vi kan finne noen gode løsninger.

Vi har ingen barn å miste eller skade, og jeg vet at du er opptatt av våre yngste og trafikksikkerhet.