I Trulsrudskogen i Lommedalen er det fare for liv og helse – veiene våre passer ikke inn i rutinene til Bærum kommune.

Hvert år oppstår det farlige situasjoner i grenda i Lommedalen. Ved hver henvendelse viser Bærum kommune til at rutiner blir fulgt, og de kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene av situasjonen.

Men vi som bor her, kjenner oss igjen, hvert år og hver gang.

Det er bare tilfeldig at ingen har blitt alvorlig skadet med barn på vei til skolen og biler som sklir ukontrollert nedover – side ved side, gang på gang.

«Vi strør ikke mens det snør», «vi strør ikke forebyggende» er svar som blir gitt.

Skal man ikke strø når det er farlig glatt?

Vi har sagt fra mange ganger hvert eneste år. Budstikka har dokumentert med reportasjer, bilder og filmer. Politiet har ved flere anledninger stanset kjøring i området.

Skal vi som bor i Trulsrudmarka fortsatt ikke bli hørt? Er vi alene om å tenke på sikkerhet?

Det er en annen oppfølging som skal til for at Bærum kommune bidrar til at sikkerheten blir ivaretatt for innbyggerne ved inngangen til Krokskogen i Lommedalen.

Rutiner og standard for vinterveier må forebygge utfordringer som preger de forskjellige områdene i kommunen.

Utfordringene i Trulsrudmarka er vel dokumentert – nå må Bærum kommune sørge for forsvarlig og sikker oppfølging.