Ingen av sakene med fordeling av omsorg og samvær med barn er like.

Når mor eller far sliter med helt spesielle utfordringer er ikke et langt løp med meglinger alltid veien å gå for å ivareta barnas beste.

LES OGSÅ: – Mor står sterkere i barnefordelingssaker

Barnevernet inn

Barneloven har helt spesielle bestemmelser i saker der trusler og vold preger familieforholdene. Da må også barnevernstjenesten varsles.

– Det er viktig å sortere sakene riktig i en tidlig fase. Noen ganger er tre-fire ukers venting før første megling på Familievernkontoret altfor lenge, sier advokat Elisabeth Tørresby.

I noen tilfeller gjennomføres da den lovpålagte meglingstimen andre steder enn hos Familievernkontoret, for å unngå tidstap.

Advokaten er klar på at hvis det er trusler eller vold i bildet så er disse sakene ekstra belastende for den andre parten.

– I slike saker ber vi alltid retten om en full sakkyndig vurdering, sier hun.

Når 550 tidligere par i Asker og Bærum med barn under 16 år oppsøker Familievernkontoret i året for megling, fortsetter altså rundt 70 tidligere par til retten.

Av disse igjen ender rundt en fjerdedel av sakene med dom.

LES OGSÅ: – Skulle brukt tid hos Familievernkontoret

Delt bosted har vokst

Lokale tall for hvilke løsninger som blir resultatet av alle forlik og dommer er ikke kjent.

Men i 2012 gjennomførte SSB en intervjurunde som sa noe om utviklingen. Da hadde andelen delt bosted på 10 år økt fra åtte til 25 prosent.

Andelen der barnet bodde hos mor sank i samme periode fra 84 til 66 prosent.

Barn som bodde hos far lå i 2002 og 2012 på 7–8 prosent.

Dette er altså landstall.