Rognum er kommunestyrerepresentant for KrF i Asker, og er samtidig en av Norges mest erfarent rettsmedisinere. Han er særlig kjent for sitt arbeid for å avdekke vold mot barn.

– Barnevernet står alene

– Både helsevesen og barnevern er pålagt taushetsplikt, men det skal ikke gå ut over barnas hensyn, sier Torleiv Ole Rognum.

LES OGSÅ: –Barnevernet i Asker får krass kritikk

Han har engasjert seg sterkt i barnevernet, og har foreslått at Asker får et eget barnevernsutvalg. Han presiserer at han ikke konkret kommenterer kritikken advokat Kari G. Sandvand retter mot Asker barnevern, men uttaler seg på generelt grunnlag.

– Vi ser at barnevernet sliter og står alene, sier Rognum.

Kraftfullt signal

– Da barnevernet ble spurt i Asker formannskap om hvordan det går med barna de har ansvar for, fikk vi til svar at det går stort sett dårlig. Dette er et kraftfullt signal om at barnevernet må styrkes, sier Rognum.

Tidligere denne måneden var det høring i Stortingets justiskomité om vold mot barn.

LES OGSÅ: Barnevernet beklager at brev ikke ble besvart

Her tok Rognum til orde for bedret samarbeid mellom helsetjeneste og barnevern.

– I mitt yrke har jeg sett både levende og døde barn som har vært utsatt for vold, og sett at helsepersonell legger de voksnes forklaring til grunn for skadene, selv når forklaringene er tvilsomme. I slike saker skal vi ikke legge taushetsplikten til grunn, her er vi faktisk pålagt en varslingsplikt, sier Rognum.

Like skadelig

Asker og Bærum kommuner gjennomførte nylig en konferanse om vold i nære relasjoner.

– Det er klekkende likegyldig om en femåring blir banket opp av faren sin eller om han hører mamma få juling på natten. Begge delene er like skadelig for et barn, sa psykolog Didrik Hægeland under Stortingets høring om barnevernet.