Ros. Gratulerer. Historisk avtale er andre ord de bruker.

For selv om politikerne i formannskapet tirsdag uttrykte at avtalen er en vanskelig sak, ikke minst på grunn av motstanden i deler av Skiklubben, så synes de også at det er en riktig sak.

Et enstemmig formannskap valgte etter en serie grundige spørsmål og betraktninger enstemmig å godkjenne forslaget til avtale. Det betyr at saken med stor grad av sikkerhet vedtas endelig med et stort flertall i kommunestyret førstkommende tirsdag. Så er det opp til Asker Skiklubb på to ekstraordinære årsmøter til høsten å konkludere hvorvidt de også ønsker å gå for avtalen.

Avstemningen signaliserer et sterkt politisk ønske om at Asker Skiklubb flytter til Drengsrud idrettspark. Ikke en politiker tok opp tråden om at Skiklubben kan forbli på Føyka utover den vedtatte matcharenaen og mindre aktiviteter i Askerparken. Det nærmeste var et spørsmål fra MDG om det var klokt å vente med å vedta avtalen til Skiklubben har bestemt seg.

Asker Skiklubbs nyvalgte leder Bjørn Tangnes fulgte formannskapsmøtet. Han vil bruke tid fremover til å få klarhet i fakta, noe han blant annet viser til i innlegget Føyka-Drengsrud – prosessen videre

Rådmann Lars Bjerke og kommunaldirektør Ragnar Sand Fuglum mener fakta er grundig gjennomgått i de 14 møtene mellom forhandlingsutvalgene, og kvalitetssikret gjennom bruk av eksterne spesialister på alt fra avtalerett og momsspørsmål til landskapsarkitektur.

Budstikka mener: På tide å vende blikket fremover for Asker Skiklubb

Oppfatningen i Skiklubben av hvorvidt faktagrunnlaget er korrekt avhenger av hvem du spør. Flere vil blant annet ikke gå god for forhandlingsutvalgenes vurdering om at Asker Skiklubb får mer anlegg ved å flytte.

Samtidig synes handlingsrommet lite om de velger å bli på Føyka. Med dagens reguleringsplan kan Skiklubben kun bygge midlertidige anlegg uten en ny reguleringsplan, ifølge Sand Fuglum.

En ny reguleringsplan vil ta flere år, og med tirsdagens enstemmige vedtak tilsier det en minimal politisk vilje til å gå løs på et slikt arbeid.

Les også kommentaren: Dilemmaene står i kø

For Skiklubben vil det også bli en utfordring den dagen Asker kommune krever tilbakebetalt grunneierbidraget de har forskuttert for Elvely. En potensiell gjeld på 11 millioner kroner hører også med i faktagrunnlaget.

Asker Skiklubb må frem til årsmøtene i høst gjøre som politikerne: Foreta vurderinger som er komplekse, innfløkte, viktige og vanskelige.