Ansatte i private barnehager streiker. Budstikka har hatt flere reportasjer om den pågående streiken som Fagforbundet og Utdanningsforbundet har her i Bærum i de private barnehagene som er organisert i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).

I kommunen er det nå rundt 60 barnehageansatte som er ute i streik. Fra onsdag 2. november vil streiken på landsbasis bli trappet opp, og da vil det totalt være rundt 2.400 PBL-ansatte som er tatt ut i streik.

Kravet er en rimelig og rettferdig pensjon. Vi sier nei til reduksjon i fremtidig pensjon, og vi vil ha en pensjonsordning som er like god som den for barnehageansatte i kommunene.

Les også

Løkeberg-mannen Steffen Handal leder læreropprøret: – Jeg lever med ansvar 24 timer i døgnet

Fagforbundet streiker for rettferdighet. I årets lønnsoppgjør stilte arbeidstagerne krav om at PBL skulle stå ved løftet sitt om å fullføre avtalen om en ny pensjonsordning for de barnehageansatte – en ordning som skulle bli like god som pensjonsordningen for de ansatte i kommunene.

Det er en enfoldig avgjørelse å gjøre et forsøk på å kutte i ordningene i private barnehager, da det vil gjøre det mindre attraktivt å jobbe i dem. Det burde si seg selv at både pensjonsordninger og lønninger bør være sammenlignbare i konkurransen om kompetanse og arbeidskraft.

PBL hevder det blir for dyrt å gi våre medlemmer en anstendig pensjonsordning. Det stemmer ikke. Private barnehager får dekket utgiftene til pensjon gjennom overføringer fra det offentlige. PBL har råd – hvis de vil.

Streiken handler om to ting: Hvor mye som hvert år skal settes av til pensjon, og hvordan ordningen for avtalefestet pensjon skal utformes.

Det er ikke lite penger det er snakk om. Barnehageansatte i PBL taper store summer på dagens pensjonsordning i PBL – mange vil få opptil 70.000 kroner mindre utbetalt i pensjon hvert år sammenlignet med ansatte i offentlige barnehager.

På toppen av det hele må de betale én prosent mer i pensjonsinnskudd enn det som er vanlig – og likevel få mindre ut i pensjon i den andre enden! Vi i Fagforbundet tror alle forstår at vi ikke kan akseptere dette.

En streik i barnehagene vil dessverre bety at barnehagetilbudet reduseres og barnehager stenges. Vi beklager at barn og foresatte rammes, men opplever stor støtte og forståelse, også fra foreldrene, i denne konflikten.

Det har vært uformelle samtaler mellom partene. Vi får håpe at et akseptabelt tilbud kommer på bordet om en rettferdig pensjon som gjør at streiken kan avsluttes til glede for barna, foreldrene og de barnehageansatte.