– Fallitterklæring for likeverdig opplæring

REAGERER PÅ SATSING: - Det kan ikke være slik at en snever gruppe elever med en sterk lobbygruppe bak seg skal prioriteres på bekostning av det store mangfoldet i skolesystemet, sier Joel Ene (SV). Han synes det er beklagelig at Asker og Bærum velger å satse på evnerike elever.

REAGERER PÅ SATSING: - Det kan ikke være slik at en snever gruppe elever med en sterk lobbygruppe bak seg skal prioriteres på bekostning av det store mangfoldet i skolesystemet, sier Joel Ene (SV). Han synes det er beklagelig at Asker og Bærum velger å satse på evnerike elever. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Innlegg i debatten om evnerike elever

DEL

Les alt innhold på budstikka.no for kun kr 6,30,- pr. dag

Jeg synes at det er beklagelig at politikerne i både Asker og Bærum har valgt å fortsette sin ideologiske kamp i skolesektoren med denne såkalte forsøksordningen med tilpasset undervisning til evnerike barn, en gruppe som har ressurssterke lobbyister bak seg.

La meg være klar og tydelig på at mitt parti Sosialistisk Venstreparti (SV) er sterke tilhengere av tilpasset opplæring i et skolesystem som sikrer alle elever en god og likeverdig undervisning. Dette betyr i praksis at SV ønsker og arbeider for et skolesystem som ivaretar den enkelte elevs evne og behov uavhengig av foreldrenes sosiale status.

En overveldende del av forskningen i skolesektoren har vist at læreren er skolens viktigste ressurs og det er derfor SV mener at å få flere lærere inn i skolen er kanskje det alle viktigste vi kan gjøre for å skape en bedre skole for alle elever.

Mange av de utfordringer som er skissert i debattinnlegget skrevet av pressetalsmannen for "Lykkelige barn" om «evnerike» elever er ikke unike for bare disse barn. Dette er dessverre gjeldende for om lag 20 og 30 prosent av elevpopulasjon i Norge (NOU: 18, s 20). Tro på at disse utfordringer løses best ved segregering av elevmassen vil være en fallitterklæring i prinsippet om et likeverdig opplæringstilbud for alle uansett hvor de bor og foreldrenes sosiale status. Det kan ikke være slik at en snever gruppe elever med en sterk lobbygruppe bak seg skal prioriteres på bekostning av det store mangfoldet i skolesystemet.

SV mener at å gi alle elever bedre læringsvilkår ved tilstrekkelig antall lærere og andre relevante ressurser som lærebøker og læremidler, tilgang på bøker, egnet skoleanlegg, utearealer og klimavennlige klasserom er det som er størst betydning for alle elevers læring i skolen.

Som politiker må jeg beklage at det finnes altfor mange elever som ikke får sine rettigheter om tilpasset opplæring dekket i skolen. Skolen skal og må være et sted som ivaretar kvalitet og mangfold samt gi et opplæringstilbud til alle etter den enkeltes forutsetninger, evner og behov.

SV vil fortsette å ta kampen for alle elever.

LES OGSÅ: - Fælt at evnerike elever ikke ble sett

Artikkeltags