Det er nytt år, og med det kommer nye muligheter! Selv dropper jeg nyttårsforsetter og fokuserer heller på hva jeg ønsker mer av i det nye året. Slik gir jeg meg selv en hyggeligere og mer positiv inngang til et nytt år. I Budstikka har vi også jobbet mye med hva vi vil gjøre mer av i året som kommer.

Noe av det vi ønsker å utvikle, er det vi kaller meningsinnhold og debatt. Budstikka publiserer mange ledere og kommentarer skrevet av redaksjonelt ansatte hvert år. I tillegg publiserer vi tusenvis av innlegg fra dere lesere. Det er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt å gi plass til alle som ønsker å mene noe om det som skjer i våre kommuner.

Les hvordan hvordan du skriver et innlegg og send inn din mening.

I 2022 publiserte vi meninger om byutvikling, byggesaker og monstermaster, om sykling, forhold på skoler, i barnehager og på institusjoner. Vi har publisert reaksjoner på politiske vedtak og budsjetter, det ha.r blitt diskutert parkering, russefeiring, streik og kvinnehelse for å nevne noe.

Dine synspunkter er viktige, for oss og for samfunnet.

Mange lar seg engasjere og provosere, noen skriver flere innlegg i løpet av året, og politikerne våre er en engasjert og skriveglad gjeng.

Les også

Kampen mot mastene må intensiveres

I Budstikka setter vi pris på alle innsendte meninger. Men i 2023 ønsker vi større bredde i den lokale samfunnsdebatten og flere stemmer inn i spaltene. Dine synspunkter er viktige, for oss og for samfunnet. For det er mange vi aldri hører noe fra. Mange temaer vi ikke så ofte er innom, som vi burde snakke mer om.

I Bærum er vi snart 130.000 innbyggere og i Asker bor det 97.000 mennesker. I tillegg er det mange tusen arbeidsplasser her og mange som besøker kommunene våre jevnlig. Vi vet at det er et stort spenn i måten vi lever på, og at det er store forskjeller mellom alle oss som bor her. Det er mange meninger som ikke løftes i offentligheten, som likevel er viktige beretninger om hvordan vi har det i Asker og Bærum.

Les også

Burde man gjøre det enda vanskeligere for russen?

Et mål er for Budstikka i 2023 er mangfold. Vi ønsker spesielt å høre fra flere yngre, flere kvinner og flere minoriteter. Vi ønsker å høre fra deg som kanskje aldri har fått din mening publisert, som aldri har skrevet til oss eller kanskje ikke engang har tenkt tanken.

I året som kommer ønsker vi større variasjon i måten meninger presenteres i Budstikka. Vi vil jobbe for å ta i bruk mer lyd og video. Forhåpentligvis kan det senke terskelen og bidra til at flere tør ta ordet. Det har uansett aldri vært en forutsetning at du må skrive korrekt norsk for å få din mening publisert. Vi leser alle innlegg som kommer inn og vil fortsette å justere skrivefeil og rette kommaer. Vi er også nøye på å faktasjekke påstander.

Vi ønsker at Budstikka skal være det mest naturlige stedet for lokale diskusjoner og ser frem til et nytt debatt-år. Vi håper at også du ser nye muligheter i det nye året. Kanskje dette blir året der du løfter din stemme for å bidra i samfunnsdebatten?

Les hvordan hvordan du skriver et innlegg og send inn din mening. Du kan også sende meningen din til [email protected] Det viktigste å huske på er at innlegget må handle om lokale forhold i Asker og Bærum. Lykke til!

Om Ingvild K. Vederhus

Ingvild K. Vederhus er kommentator og debattjournalist i Budstikka. Hun har vokst opp på Gjettum i Bærum og har bosatt seg samme sted.

Vederhus er journalist med 20 års erfaring. Hun har også jobbet som kommunikasjonsansvarlig og selvstendig næringsdrivende.
Her kan du lese flere kommentarer.