Onsdag 23. august hadde vi gleden av å være vertskap for næringspolitisk debatt for Asker og Bærum kommuner her på Technopolis Fornebu.

Samtlige politikere brukte anledningen til å snakke om noe jeg personlig brenner for – nemlig næringslivet i Bærum.

Bærum, og særlig Fornebu, har opplevd en eksplosiv vekst de siste 20 årene. Fornebu har gått fra flyplass til hundrevis av ulike små og store selskaper, og tusenvis av arbeidstagere finner veien hit hver dag.

Begreper som «gründerfabrikker» og «næringslivets hus» satt løst under debatten, og politikerne ga tydelige signaler om at vi vil det samme – nemlig at næringslivet i Bærum skal fortsette å vokse.

Dette er imidlertid ikke en selvfølge, og for å skape et attraktivt næringsliv må det mer til enn godvilje og løfter.

I Bærum konkurrerer vi med hovedstaden som kun ligger noen kilometer unna. Den siste tiden har vi sett at flere bedrifter har fått øynene opp for Oslo og kvalitetene byen har å tilby, og det er tydelig at det er på tide å tenke nytt i Bærum.

Et helt økosystem må ligge til rette for at en næringsklynge skal blomstre, og det er desto viktigere når vi konkurrerer med hovedstaden.

Technopolis Fornebu ser på den fysiske arbeidsplassen som mer enn bare kvadratmeter. Kontoret må være like attraktivt for en aleneforsørger i tidsklemma som for hipstere på Løkka.

Derfor må en rekke tilbud ligge til rette for at arbeidstagerne skal fortsette å finne veien til Fornebu, og at selskapene vil etablere seg her, og ikke i Oslo.

Alt fra kollektivtransport og parkering til tilgjengelige uteområder og serveringstilbud skaper dette økosystemet.

Når dagens arbeidstagere stadig hever kravene til arbeidsgiver, må vi kontinuerlig tenke nytt om hvordan vi kan tilpasse oss kravene. Ikke bare inne i kontorbygg, men på gateplan rundt byggene.

Vi må legge til rette for at et mangfold av bedrifter skal trives, for det er dette mangfoldet som skaper en næringsklynge. Flere små kontorer der mindre bedrifter kan leie, er et av våre tiltak for å gjøre akkurat det.

Etter pandemien ble den fysiske arbeidsplassens betydning spesielt tydelig. Et sted hvor ideer florerer over kaffemaskinen og en fast pult som kan stimulere konsentrasjon utenfor hjemmets fire vegger.

For selv om et godt arbeidsmiljø skapes internt i en bedrift, finnes inspirasjon og muligheter ofte på tvers av gangene og i miljøet rundt arbeidsplassene.

Politikerne må sikre at kvalitetene som trekker selskapene mot Oslo, er til stede på Fornebu og i Bærum.

Da må vi få en god miks av boliger, servering og kultur rundt næringsbyggene for å skape attraktiviteten for at flere bedrifter ønsker å etablere seg i Bærum.

Dagens arbeidstagere stiller større krav til sine arbeidsgivere og har mer å velge i enn for 20 år siden. Da må kommunen føre en nærings- og arealpolitikk som gjør Bærum og Fornebu til et foretrukket sted å etablere næring.

Det er helt avgjørende at kommunen og næringslivet spiller på lag for å få det til. Vi må ikke bare se viljen i valgkampen, men også i faktiske tiltak som realiserer dette økosystemet på best mulig måte.