Overskriften på forsiden i Budstikka torsdag 27. oktober er at Statens vegvesen sier: «Må bruke alle virkemidler for å gjøre bil mindre attraktivt på Fornebu».

Dette representerer et tankesett vi ser i helt andre regimer.

Det blir helt feil å lage en parkeringsnorm som etter hvert vil gjøre det svært vanskelig å ha bil eller bruke bil på Fornebu. Det blir helt feil med «struping av morgentrafikken fra Fornebu/Snarøya med tilfartskontroll».

Selv om dette er anbefalinger fra Statens vegvesen, så må kommunen ikke henfalle til slike tanker.

Det må legges til grunn at folk kommer til å ha bil fremover. Folk må ha tilgang til bil når det trengs.

Bilen bidrar til å gjøre livet enklere for folk. Folk bruker bilen fordi det er nyttig for dem, og ikke til unødvendig kjøring.

Tiltak fra kommunens side må bidra til å gjøre livet enklere for innbyggerne.

For å få til endringer så må det brukes tiltak av positiv type. Jeg forventer at vedtak i Bærum kommune lever opp til dette, og at man ikke henfaller til tiltak som Statens Vegvesen foreslår, basert på tankesettet: Hvordan kan vi gjøre livet mest mulig vanskelig for folk slik at de tvinges til å gjøre endringer.

Det er fint med alternativer til bilen, bra kollektivtilbud, sykkelveier og så videre. Men når det gjelder hvor mye syklingen vil erstatte bilen, så må man være realistisk. I mange beregninger er det helt urealistiske anslag over dette. Dette blir å lure seg selv i planleggingen.

Når det gjelder utbyggingsplanene for leiligheter og arbeidsplasser, så må det være en helhetlig tankegang, inklusive trafikk- og parkeringsbehov og annen infrastruktur. Hvis det blir for stor ubalanse, så må utbyggingsplanene reduseres.