I lys av den kommende barnehagedagen 14. mars, hvor temaet er bemanning, ønsker jeg å komme med et rop om hjelp fra barnehagesektoren.

Det er stor mangel på barnehagelærere og øvrig personal i barnehagene – utfordringene begynner å bli alvorlige.

Personalet er barnehagens viktigste ressurs, og deres samspill med barna er det som gir barnehagen konkret innhold og kvalitet.

Det mangler folk til både faste stillinger og vikariater. Det er nå mange barnehager – både kommunale og private – som ser seg tvunget til å bruke personal som hverken er egnet eller som ønsker å jobbe i barnehage, kun for å ha forsvarlig drift.

Vi trenger bedre arbeidsvilkår, og det haster.

Tidligere har jeg jobbet med og veiledet flere studenter som er ferdigutdannede barnehagelærere våren 2023.

De har allerede nå – før endt utdanning – bestemt seg for å bytte yrke.

Hva er årsaken til at de velger å forlate yrket de egentlig elsker?

Årsaken er enkel: Arbeidspresset, arbeidsforholdene og utmattelsen som følger av å jobbe under slike forhold over tid.

De har allerede nå – før endt utdanning – bestemt seg for å bytte yrke.

Barnehagene skal blant annet jobbe helsefremmende og forebyggende ved å arbeide aktivt med barns fysiske og psykiske helse.

Jeg er stolt av alt det gode arbeidet som gjøres ute i barnehagene og hvor langt hver enkelt ansatt strekker seg for barnas beste.

Arne Holte skriver om høykvalitetsbarnehager og hvor viktige de er for barns psykiske helse både nå og i fremtiden. Hver dag jobber barnehagene aktivt og bevisst for å fremme nesten 12.538 barnehagebarns psykiske helse i Asker og Bærum.

Vi i FUS jobber med et forskningsbasert program, Tuning in to Kids, som har som mål å lære personalet hvordan de gjenkjenner, forstår og responderer på barnets følelser på en måte som er nyttig for barnet.

Dette er med på å skape robuste barn som er klare for det livet har å by på i fremtiden.

Til tross for ansatte som strekker seg langt og ofrer egen fysisk og psykisk helse for å sette barna først, ser jeg at vi ikke strekker til.

Hvordan tenker regjeringen at vi skal fortsette å levere høykvalitetsbarnehager når vi nærmer oss en smertegrense når det gjelder kvalifisert personal?

Husk at det er ditt barn som får barnehagelærere med en så krevende arbeidsdag at de forlater yrket de egentlig elsker.

Asker og Bærum er blant kommunene med lavest andel kvalifiserte barnehagelærere i barnehagene med 35–40 prosent.

I budsjettet til Bærum kommune er det satt av 2,5 millioner kroner for å rekruttere og utdanne flere barnehagelærere. Samtidig nedlegges barnehager fordi kvalifiserte pedagoger ikke er å få tak i, og nyutdannede barnehagelærere bytter yrke idet de mottar vitnemålet.

Asker og Bærum er blant kommunene med lavest andel kvalifiserte barnehagelærere i barnehagene med 35–40 prosent.

Det finnes mange gode tiltak for å rekruttere gode folk inn i barnehagene, og vi har flere unge inne for en kort periode etter videregående. Problemet er at de ikke ønsker å bli i sektoren.

En ny studie viser at flere ansatte i barnehagene fører til bedre relasjoner med barna og økt arbeidsglede for de ansatte. Flere kommuner setter nå inn flere ansatte i barnehagene, og det er på tide at Asker og Bærum følger etter.

Vi krever bedre bemanningsnorm og full bemanning hele åpningstiden.

Forstått?

Forstått?

Budstikkas nyhetspodkast: Hva skjer på E18?

00:00
/
00:00